UBK03118 Seminář tvůrčího psaní 6

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tvůrčí psaní s prioritním zaměřením na kompetenci literární, na formálně uzavřený literární artefakt v oboru poezie a prózy - s průběžnou tvorbou v oboru psaní odborného a manažerského, publicistického a žurnalistického, případně interdisciplinárního. Seznámení s principy psaní v oboru překladatelství.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1994, léto 1995, léto 1996, léto 1997, léto 1998, léto 1999, léto 2000, léto 2001, léto 2002, léto 2003, léto 2004, léto 2005, léto 2006, léto 2007, léto 2009, léto 2010.