UCJNEGS1 External seminar of German studies

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář se realizuje blokově na partnerském pracovišti Sambachshof/Würzburg, jeho obsah je aktualizován v souladu s nabídkou pracoviště. Součástí semináře je konkrétní rešeršní práce v univerzitní knihovně podle zaměření závěrečné práce. Literatura: Bude upřesněna podle aktuálního zadání.
Language of instruction
German
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJNEGS1