UF01900 General Examination in Physics

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Institute of Physics – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
( UFAF001 || UF01000 Mechanics and Molecular Physic ) && ( UFAF002 || UF01100 Electricity and Magnetism ) && ( UFAF003 || UF01102 Optics )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Posluchač při souborné zkoušce prokazuje znalost základních veličin, jejich souvislostí, metod měření, fyzikálních zákonů a jejich důsledků a vztahu experimentálních a teoretických výsledku. Musí též prokázat schopnost aplikovat tyto znalosti na řešení příkladů a na vysvětlení jevů z běžného života i technické praxe.
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
General note: původní hodnocení: souborná zkouška.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UF01900