UHVD1009 Seminář k základům pomocných věd historických

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktické procvičení znalostí z jednotlivých pomocnovědných disciplín (čtení, datování a klasifikace písemných pramenů s ohledem na stanovení jejich vypovídací schopnosti a věrohodnosti, popis a rozbor sfragistických, heraldických a numismatických pramenů, ediční praxe ad.). Literatura, edice pramenů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.