UHVD2019 History of Early Modern Period - Optional Seminar

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Institute of Historical Sciences – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Problémy, témata, perspektivy I Seminář je zaměřen na prohloubení vhledu studentů do hlavních socio-kulturních problémů raného novověku, na kritickou analýzu dobových pramenů a nejnovější literatury. Problémy, témata, perspekttivy II Seminář je zaměřen na prohloubení vhledu studentů do hlavních socio-kulturních problémů raného novověku, na kritickou analýzu dobových pramenů a nejnovější literatury. Raně novověká historiografie českých zemí Práce v semináři je založena na analýze dobových narativních pramenů s cílem seznámit studenty s charakterem a proměnami historické práce v raném novověku. Tematizována je např. humanistická historiografie jako tvůrkyně národní mytologie, genealogická produkce, barokní "historia sacra", osvícenské lidové kronikářství apod. Cestování a cestopisná literatura v raném novověku Cílem semináře je překonat limity dělení dějin na proud český a obecný a usnadnit studentům vnímání obou oblastí jako úzce propojených a neoddělitelných. Pozornost je věnována např. kavalírským a diplomatickým cestám, pohledům cizinců na střední Evropu, zámořským misiím či každodennosti cestování.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2008, Summer 2009.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UHVD2019