KLJAP220 English 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2011
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
KLJAP120 English 1 || KLJAP130 English I || KLJZJ001 English || KLJZJ101 English 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření dosažené znalosti gramatického a lexikálního systému jazyka v kombinaci s intenzivním nácvikem čtyř jazykových dovedností v komunikativním kontextu. Studenti jsou seznamováni se systémem jazyka v jeho běžném užívání s aplikací zajímavých textů pro poslech a čtení a se způsoby tvoření a obohacování slovní zásoby. Úkolem je vést studenty k uvědomělému a cílevědomému používání jazyka v komunikaci jak z hlediska plynulosti, tak správnosti.
Literature
    recommended literature
  • SOARS, L.& J. New Headway Student's Book + Workbook. Oxford: Oxford University Press, 2000. info
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2010, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2011, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2011/KLJAP220