UBKC1259 Myšlení o literatuře 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Garance
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Reflexe stálosti i proměn literárněteoretických otázek od starověku po současnost.
Osnova
 • Tematické okruhy výkladů:
  Psychoanalytická literární věda.
  Fenomenologie a literární věda.
  Michel Foucault a analýza diskursu.
  Dekonstrukce Jacquesa Derridy.
  Dekonstrukce v USA.
  M. M. Bachtin a rozvíjení jeho myšlenek v díle Julie Kristevy.
  Roland Barthes: od strukturalismu k hedonismu a ještě dále.
  Americká Nová historie.
  Feministická literární věda.
  Literární věda a hermeneutika.
  Literární věda a kognitivní věda.
  Od teorie literatury k teorii kultury.
  Seminář se soustředí na komentovanou četbu vybraných pasáží teoretických textů.
Literatura
  povinná literatura
 • MITOSEKOVÁ, Z. Teorie literatury: historický přehled. Brno, 2010. info
 • BOLTON, J. (ed.). Nový historicismus / New Historicism. Brno, 2007. info
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
 • PECHLIVANOS, M. - RIEGER, S. - STRUCK, W. - WELTZ, M. Úvod do literární vědy. Praha, 1999. info
  doporučená literatura
 • FOUCAULT, M. Myšlení vnějšku. Praha: Hermann a synové., 2003. info
 • DERRIDA, J. Texty k dekonstrukci. Bratislava, 1993. info
Informace učitele
Docházka na seminář (80 %)
Vypracování a přednesení referátu.
Poučená diskuse nad zadaným teoretickým textem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.