UBKTV112 Editorské praktikum

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Horsáková (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s přípravou a plánováním zpravodajského nebo publicistického pořadu, od vytváření koncepce relace, přes utváření podoby příspěvku, až po každodenní práci s editorskými programy (iNews, Octopus). A rovněž s problematikou spojenou s kritickým vydáváním novodobých literárních textů - spolu s praktickými demonstracemi jednotlivých fází editorových činností, s objasněním jejich zásad, norem a způsobů realizace.
Osnova
 • Studenti si uvedené dovednosti zkoušejí na základě praktických úkolů.
  - scénář relace
  - editace scénáře zpravodajského příspěvku
  - editace scénáře publicistického příspěvku
  - editace scénáře dokumentu
  - práce s redakčními systémy iNews a octopus
  - redakční práce ve vydavatelství
Literatura
  povinná literatura
 • KOMENDA, P. Ediční příprava korespondence. Olomouc, UP, 2008. info
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. info
 • DANEŠ, F., a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. info
 • VAŠÁK, Pavel a kol. Textologie - teorie a ediční praxe. Praha, karolinum, 1993. info
  doporučená literatura
 • HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava, 2012. info
 • SCHNEIDEROVÁ, S. Informace - text - kontext: nad aktuální situací médií. Olomouc, UP, 2008. info
 • POLÁCH, V. P. Mediální teorie a praxe. Olomouc, UP, 2008. info
 • POLÁCH, V. P. Úvod do typografie a počítačové grafiky. Olomouc, UP, 2008. info
Informace učitele
Aktivní účast ve výuce a splnění zadaných úkolů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020.