ARTAVTNP47 Ateliér dramatické tvorby II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTNP47/A: Fri 5. 3. 8:55–15:30 ATEL, Fri 2. 4. 8:55–15:30 ATEL, Fri 7. 5. 8:55–15:30 ATEL, T. Polenský
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
povinně volitelný
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem ateliéru je úvod do problematiky dramatické tvorby a práce s hercem formou krátkých praktických cvičení. Student se tak seznámí s rozzáběrováním a tvorbou technického scénáře, přípravou natáčení, vlastní realizací i postprodukcí krátkého narativního filmového tvaru a získá ta základy filmové režie v oblasti hrané tvorby.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Práce s hercem – bytí před kamerou 2. Herecké cvičení 3. Režijní nástroje pro komunikaci s hercem 4. Režijní příprava nad scénářem pro vedení herce 5. Casting 6. Herecké zkoušky před natáčením 7. Herecké zkoušky během natáčení 8. Střih a jeho vliv na herecký výkon 9. Krátká scéna hádky dvou partnerů – příprava 10. Krátká scéna hádky dvou partnerů – herecké zkoušky 11. Krátká scéna hádky dvou partnerů – natáčení 12. Krátká scéna hádky dvou partnerů – postprodukce 13. Opakování
Literature
    required literature
  • BORDWEL, D. – THOMSONOVÁ, K. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011.
    recommended literature
  • VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. Praha: AMU, 2005.
  • BLÁHA, I. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004.
Teaching methods (in Czech)
cvičení a konzultace
Assessment methods (in Czech)
odevzdání zadaných cvičení a účast
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/ARTAVTNP47