UBKCJLBP50 Children's literature

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Stanislava Chrobáková, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
TYP_STUDIA ( B )
Student by se měl orientovat v historickém přehledu nejen literárním, ale také obecně kulturním, a to z hlediska světové literatury i české literatury. Měl by umět rozlišovat mezi ineditní a neineditní literaturou. Na předmětu by měl zúročit své čtenářské zkušenosti i schopnost analyzovat literární texty.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with individual genres and works of children's literature so that they are able to use in practice this literature in all its functions to the all-round development of children and youth, to the development of their aesthetic sensitivity, emotional aspects of personality and the development of their literary consciousness. Emphasis is also placed on the development of children's reading offering adequate literature.
Learning outcomes
After completing the course, the student will not only be familiar with the basic historical overview of world and Czech literature for children and youth, but will also get acquainted with the genre stratification of literature and its specifics.
Syllabus
 • 1. Introduction to literature for children and youth. The beginnings of literature for children and young people
 • 2. Specifics of children's literature. Means of expression and function of children's literature
 • 3. Basic questions of genology, overview of the most frequent genres and genre forms.
 • 4. Folk tale and its literary equivalent. Characteristics and classification of a folklore fairy tale, its collectors and publishers in Czech and world literature
 • 5. Modern / author's fairy tale - characteristics of the genre, specifics of the Czech literary context
 • 6. Poetry for children. Typology of Czech poetry for children, developmental tendencies.
 • 7. Folk literature as a starting point for children's literature, small folklore formations, children's folklore, folklore theories. 8. Contemporary poetry for children.
 • 9. Story prose with a child hero - genre development, main characters. Adventure prose.
 • 10. Prose with a girl heroine - transformations of a girl heroine, pitfalls of the genre.
 • 11. Historical and biographical prose for children and youth.
 • 12. Sci-fi and fantasy literature and their attractiveness for children and youth.
 • 13. Repetition hour.
Literature
  required literature
 • DOROVSKÝ, I., ŘEŘICHOVÁ, V. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Praha: Libri 2007.
 • URBANOVÁ, S., ROSOVÁ, M. Žánry, osobnosti, díla. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005.
 • ČEŇKOVÁ, J. et al. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006.
  recommended literature
 • PROPP, V. J. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H&H, 1999.
 • URBANOVÁ, S. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004.
 • JANOUŠEK, P. et al. Dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2007–2008.
 • KOL. AUTORŮ. Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež. Slavkov u Brna: BM Typo, 2004
 • MOCNÁ, D., PETERKA, J. et al. Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004.
 • URBANOVÁ, S. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003.
 • URBANOVÁ, S. S holokaustem za zády. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018.
 • POLÁČEK, J. Cesty současné literatury pro děti a mládež: tradice a inovace. Brno: BM Typo, 2003.
  not specified
 • CHROBÁK, J., SCHUPPLEROVÁ, S. Literatura pro děti a mládež. Distanční studijní text. Opava: SU FPF, 2018.
Teaching methods
Základem výuky jsou přednášky a následná samostatná četba a anylýza vybraných textů.
Assessment methods
Seminar work - analysis of a selected title for children or youth. Oral exam, the student submits a list of read literature.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/UBKCJLBP50