UBKCJLBK28 Starší česká literatura

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
Resolve to read the texts written in Old and Middle Czech, courage to keep encounter otherness.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Understanding the specificity of the Old Czech literature. Basic overview of the history of the Old Czech literature. Interpretation of key texts.
Learning outcomes
Students will be familiar with multilingual contexts of the Old Czech literature. Another learning aims:
They will be able to describe the chronological order of Old Czech literature; they will know genre system of Old Czech literature; they will able to to characterize the canonical literary works written in Old Church Slavonic, Latin, German and Czech, characterise both older literary eras, styles or poetic traditions and the representative literary works; and last but not least they should be able to summarize the chief differences between modern and pre-modern literature.
Syllabus
 • The chief differences of the Old Czech literature; the period and the literature.
 • Multilingual contexts of the Old Czech literature.
 • Originally or imitatively nature of literature. Major genres.
 • Literary origins in Old Czech language.
 • Czech literature in the 14th and 15th centuries.
 • Czech literature at the end of the 15th century and in the 16th century.
 • Czech literature in the 17th and 18th centuries.
Literature
  required literature
 • LEHÁR, J., A. STICH, J. JANÁČKOVÁ and J. HOLÝ. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., doplněné vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. info
 • LEHÁR, J. - STICH, A. (ed.). Kniha textů 1: česká literatura od počátků k dnešku. Praha, 2005. info
  recommended literature
 • Moravo, Čechy, radujte se. Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců. Uspořádali V. Bok, J. Pokorný. Praha: Aula, 1998
 • DOLEŽALOVÁ, L. et al. Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Praha: Scriptorium, 2017
 • HAVRÁNEK, B., HRABÁK, J. et al. (eds.): Výbor z české literatury od počátku po dobu Husovu. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1957 (http://www.ucl.cas.cz/edicee/antologie/vybor-z-ceske-literatury).
 • Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Red. A. Jakubcová. Praha: Academia, 2007.
Teaching methods
Lectures (PowerPoint presentation), class discussion, teamwork, close reading, essay.
Assessment methods
Paper (homework). The final test (it consists of 12 questions, 8 correct answers is needed to pass).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4p+8s/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2022/UBKCJLBK28