UBKKDBP009 Theatrical Perception

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (seminar tutor)
Štěpán Pácl (seminar tutor)
Ing. Mgr. Denisa Vostrá, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKKDBP009/A: Fri 18. 3. 10:35–15:30 D1, Fri 8. 4. 10:35–15:30 D1, Fri 22. 4. 10:35–15:30 122-divadelní sál, Fri 6. 5. 10:35–15:30 122-divadelní sál, J. Cindlerová, Š. Pácl, D. Vostrá
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět soustředěný na základní problematiku vnímání, hodnocení a interpretace konkrétních divadelních inscenací má za cíl pojmenovat jednotlivé elementy scénického díla z hlediska jejich funkčnosti v konkrétní inscenaci a předpokládaného záměru tvůrců.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Seznámení s podobou realizace kurzu, představení povinné a doporučené literatury, zadání referátů.
 • 2. Předpoklady realizace jevištního díla 1.
 • 3. Předpoklady realizace jevištního díla 2.
 • 4. Předpoklady realizace jevištního díla 3.
 • 5. Historické souvislosti 1.
 • 6. Historické souvislosti 2.
 • 7. Historické souvislosti 3.
 • 8. Možnosti a problémy současné praxe 1.
 • 9. Možnosti a problémy současné praxe 2.
 • 10. Možnosti a problémy současné praxe 3.
 • 11. Hodnocení současnou kritickou obcí 1.
 • 12. Hodnocení současnou kritickou obcí 2.
 • 13. Hodnocení současnou kritickou obcí 3.
 • Povinná literatura: CÍSAŘ, J. Česká divadelní tradice, Praha 2011: 83–147 (II. Klasika a interpretace) a další články z čas. Disk (2002–2012) HOŘÍNEK, Z. Divadlo mezi modernou a postmodernou, Praha 1998 KRAUS, K. „Pro divadlo dramatu“, in Divadlo ve službách dramatu, Praha 2001: 158–178 MAREK, J. Česká moderní kultura, Praha 1998: 207–217 (VII. 2. Česká moderna a kriticismus) VOJTĚCHOVSKÝ, M. / VOSTRÝ, J. Obraz a příběh. Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, Praha 2008 VOSTRÝ, J. / SÍLOVÁ, Z. České drama a český hrdina, Praha 2017 Doporučená literatura: CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla, Praha 2006, 2009 GÖTZ, F. Boj o český divadelní sloh, Praha 1934 HONZL, J. Základy a praxe moderního divadla, Praha 1963 NERUDA, J. Divadlo I, Praha 1959, Divadlo II, 1951, Divadlo III, 1954, Divadlo IV, 1958, Divadlo V, 1966, Divadlo VI, 1973 SÍLOVÁ. Z. – VOSTRÝ, J. Jindřich Vodák k historii českého divadla. Praha: AMU, 2017. VODÁK, J. Kritické dílo: z 6 svazků vyd. J. Trägerem zejm. Eduard Vojan, Praha 1950, Tři herecké podobizny (Mošna, Kvapilová, Hübnerová), 1953, a Tváře českých herců (Od Josefa Jiřího Kolára k Vlastovi Burianovi), 1967
Teaching methods (in Czech)
Seminář.
Assessment methods
Účast na seminářích (75 %). Aktivní a podnětná účast při diskusích a společných interpretacích podmíněná zhlédnutím zadaných jevištních děl. Přehled o aktuálním českém divadelním kontextu. Dobrá orientace v jednotlivých etapách kulturních dějin. Plnění tvůrčích úkolů zadávaných během semestru. Přednes referátu (cca 15-20 min.) na zvolené/zadané téma (bude určeno na počátku semestru). Očekává se jeho individuální uchopení, nezbytně spojené s veřejnou prezentací vlastního názoru před ostatními studenty a s přirozenou snahou o jeho obhájení.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2022/UBKKDBP009