UBKKDBK010 News-publicistic seminar II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavla Bergmannová (alternate examiner)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the seminar is the application of theoretical knowledge in news and journalistic practice. Analysis of newspaper articles and news-publicist programs, across different types of media. All this with regard to the social role of the media, laws and ethics. Students will also learn about the role of the press in the region and the specifics of the regional radio and television studio.
Syllabus
 • 1. introduction to the issue, familiarization with mandatory and recommended literature 2. image and media 3. media and ethics 4. editorial systems 5. written report 6. genres of television and radio journalism 7. cross genres 8. interview as a genre 9. written vs. audiovisual interview 10. preparation for the interview and conducting the interview for the interview 11. editorial/dramaturgical work in radio and television 12. news and new media 13. objectivity vs. bias
Literature
  required literature
 • RUs-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005.
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002.
 • HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava, 2012.
 • RUs-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005.
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991.
 • BURNSOVÁ, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004.
  recommended literature
 • HRAŠE, J., HŮRKOVÁ, J. Téma: Promluva. Praha: Akropolis, 2006. i
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992.
 • MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991.
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. In Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998, s. 49-56.
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 8s/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBK010