UCJOPBP002 Business Communication

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jakub Horák (seminar tutor)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Jakub Horák
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UCJOPBP002/A: Thu 8. 10. 14:45–18:00 H8, Thu 15. 10. 14:45–18:00 H8, Thu 22. 10. 14:45–18:00 H8, Thu 29. 10. 14:45–18:00 H8, Thu 5. 11. 14:45–18:00 H8, Thu 12. 11. 14:45–18:00 H8, Thu 19. 11. 14:45–16:20 H8, J. Horák
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět obchodní komunikace se zaměřuje na specifika komunikace v oblasti prodeje, marketingu, služeb zákazníkům, a také na vnitrofiremní komunikaci v dnešním multikulturním světě. Po absolvování předmětu bude student znát základní standardy v oblasti komunikační etikety, přímé, telefonní, a písemné komunikace. Bude schopen pojmenovat socio-kulturní rozdíly několika hlavních světových regionů, v rámci obchodní komunikace. Součástí osvojených znalostí bude komunikace v rámci pracoviště, s nadřízeným, případně způsoby jak se správně vyrovnat se stresem, či problematickým klientem. Studenti se naučí argumentovat, ovlivňovat, obhajovat vlastní názory, a to v různých komunikačních situacích a podmínkách. Znalosti a dovednosti budou ověřovány na základě individuální a skupinové praxe. Předmět je zakončen zkouškou.
Learning outcomes (in Czech)
Student umí ...
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do problematiky: specifika obchodní komunikace; oblast použití; vývoj obchodní komunikace (včera a dnes) 2. Etiketa v obchodní komunikaci – způsoby, dress-code, sebeprezentace, předsudky 3. Přímá komunikace – non-verbální komunikace 4. Komunikace po telefonu – představování, úvod, struktura hovoru, nastavení očekávání, ukončení hovoru 5. Komunikace po telefonu 2 – nespokojený zákazník; čelení námitkám; jak podpořit a obhájit svůj názor 6. Vyjednávání – vnitřní/vnější – argumentace, ovlivňování, manipulace 7. Komunikace po telefonu v praxi - (role play cvičení ve dvojicích, řešící předem dané situace) 8. Emailová komunikace – obchodní korespondence, etiketa, typologie emailů, komunikační styly 9. Emailová komunikace v praxi - (role play cvičení ve dvojicích, řešící předem dané situace) 10. Služební cesty a oficiální návštěvy (chování, hranice a meze, socio-kulturní rozdíly) 11. Vnitropodniková komunikace – jak vést schůzky, zpětná vazba, týmový meeting, 1-2-1 meeting 12. Socio-kulturní rozdíly v obchodní komunikaci – Evropský region, USA, Asie 13. Shrnutí látky celého semestru, diskuze, otázky a odpovědi
Literature
  required literature
 • KHELEROVÁ, H. Komunikační a obchodní dovednosti managera. Komunikační a obchodní dovednosti managera. Praha: Grada Publishing, 2006. info
  recommended literature
 • Dean, S. Obchodní komunikace v angličtině. 2008.
 • Farrel, C., Lindsley, M. Professional English in Use Management. 2008.
 • Carnegie, D. Jak získávat přátele a působit na lidi. 2012.
Teaching methods
seminar, practical homework and projects during the semester
Assessment methods
oral exam, practical homework and projects during the semester
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2020/UCJOPBP002