UHVHPPBP17 Seminář pro bakalářskou práci II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diplomový seminář je veden formou individuálních konzultací diplomanta a vedoucího diplomové práce a slouží k ujasnění jejích základních tezí, metodologických postupů a promýšlení dalších etap přípravy diplomové práce.
Výstupy z učení
ujasnění základních tezí bakalářské práce; ujasnění metodologických postupů; promýšlení dalších etap přípravy diplomové práce
Osnova
  • Konzultace.
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Diskuze.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021.