ARTAVTNP05 Současná česká kinematografie a televizní tvorba

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Martin Novosad (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Martin Novosad
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
each even Wednesday 8:55–12:10 D2
 • Timetable of Seminar Groups:
ARTAVTNP05/A: No timetable has been entered into IS. M. Novosad
Prerequisites (in Czech)
povinný
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přehledová přednáška, která má za cíl seznámit se základními milníky české kinematografie po roce 1989. Přednáška poskytne studentům komplexní obraz vývoje polistopadového českého filmu. Vedle ekonomického a sociokulturního kontextu se bude výklad věnovat také postižení změn, které v 90. letech ovlivnily další směřování samostatné české filmové tvorby, například produkčních a distribučních podmínek v závislosti na změně vztahu státu ke kinematografii, stavu filmového trhu, divácké poptávky či současného stavu reflexe domácí kinematografie. Na přednášky navazují projekce zásadních filmových děl probíraného období.
Learning outcomes (in Czech)
Základní orientace v současné české kinematografii a televizní tvorbě po roce 1989.
Syllabus (in Czech)
 • 1.–2. Situace před listopadem 1989 a srovnání s ranými 90. léty (opojení svobodou, pád cenzury, nový tržní systém, adaptace nové tvorby, nástup České televize, vliv ekonomických podmínek)
 • 3.–4. Domácí kinematografie v úpadku v první polovině 90. let (proměna českých režisérů, adaptace starších generací, návrat starých hrdinů, nové tváře ve filmu, žádané náměty, přísliby tvorby)
 • 5.–6. Ústřední náměty nového českého filmu 90. let (reflexe současnosti, nostalgie po normalizaci, porevoluční svět, novodobá témata, analýza společnosti, vyrovnání s minulostí, přehodnocování stereotypů, trivializace historie, dětská optika, nedoceněná díla, rekonstrukce dějin, odvážné žánrové projekty, reflexe každodennosti, literární adaptace, popularizace národní klasiky)
 • 7.–8. Žánrové spektrum současného českého filmu (od komedií po klasická dramata)
 • 9.–10. Filmová reflexe současné české kinematografie (filmové školy a filmová bádání)
 • 11.–13. Filmová reflexe současného českého filmu v médiích (od filmové kritiky až po filmové ceny a reflexi české kinematografie v zahraničí)
Literature
  required literature
 • PTÁČEK, L. (ed.). Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000.
 • ČARNICKÝ, M. Český filmový průmysl po roce 1989: Příčiny a následky orientace studiového komplexu Barrandov na zahraniční zakázky. Bakalářská diplomová práce. Brno: Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU, 2007.
  recommended literature
 • HALADA, A. Český film devadesátých let: Od Tankového praporu ke Koljovi. Praha: NLN, 1997.
 • SEDLÁČEK, J. Rozmarná léta českého filmu. Praha: Edice ČT, 2012.
 • STRNAD, P. Transformace české kinematografie v letech 1989–1999. Diplomová práce. FAMU, 2000.
 • LUKEŠ, J. Orgie střídmosti. Praha: NFA, 1993.
 • LUKEŠ, J. Diagnózy času, český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart, 2013.
Teaching methods
lecture and screenings
Assessment methods
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test, oral examination, analysis of the selected film.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/ARTAVTNP05