UBKKDBP016 Theatre Festival II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavla Bergmannová (seminar tutor)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKKDBP016/A: Thu 16:25–18:00 310, P. Bergmannová, H. Zahirović
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti prakticky absolvují celý proces přípravy festivalu (dramaturgie, produkce, financování, marketing, PR atd.): a to konkrétně studentského festivalu Na cestě, realizovaného oborem KDD od počátku jeho existence. Kromě zmíněných odborných oblastí si osvojí důraz na důslednou, systematickou práci a plnění zadaných úkolů v daném termínu. Součástí festivalu je od počátku také autorský Projekt 3jsou3, který je podporován finančním grantem agentury DILIA a umožňuje studentům podílet se na festivalu také jako tvůrci inscenace. Skloubit svou rolí organizační a uměleckou je pak dalším zásadním úkolem semináře.
Learning outcomes (in Czech)
Návštěva festivalu ve sjednaném rozsahu (nutná předběžná konzultace s pedagogem). Písemná práce v rozsahu minimálně 5 normostran (popř. student vystoupí s odborným příspěvkem v rámci festivalových seminářů či spolupracuje na přípravě festivalového zpravodaje).
Syllabus (in Czech)
  • 1. Marketing festivalu. 2. Specifika marketingu umění. 3. Festival jako služba. 4. Festivalový trh a jeho infrastruktura. 5. Festival Na cestě a jeho infrastruktura. 6. Marketingový mix (cena, propagace, distribuce, lidé). 7. Propagace. 8. Reklama. 9. Public relations. Publicita. 10.Podpora prodeje. 11.Osobní prodej. 12.SWOT analýza. 13. Sdílení vlastních zkušeností, formulace klíčových organizačních principů. Povinná literatura: BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. KAISER, Michael. Strategické plánování v umění. Praha: Divadelní ústav, 2009. KOTLER, Philip; WONG, Veronica; SAUNDERS, John a kol. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. O´BRIAN, Dan. Kulturní politika: Management, hodnota a modernita v kreativních průmyslech. Praha: Barrister & Principal a Institut umění – Divadelní ústav, 2015. Doporučená literatura: CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění, 2009. DVOŘÁK, Jan. Alternativní divadlo. Slovník českého alternativního divadla. Praha: Pražská scéna, 2000. DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. GREGORINI, Bedřich; GREGORINI, Jindřich; SRSTKA, Jiří: Základy divadelní činnosti: [AMU = DAMU + FAMU + HAMU]. Praha: AMU, 2007. LEDVINOVÁ, Jana a Karel PEŠTA. Základy fundraisingu aneb Jak získat peníze na prospěšnou činnost. Praha: ICN, 1996. NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadelní ústav, 2006. PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. PAVLOVSKÝ, Petr a kol. Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha: Libri, 2004. RICHTER, Luděk. Praktický divadelní slovník. Praha: Dobré divadlo dětem, 2008. ZAHIROVIĆ, H. Češko-slovenski gledališki stiki v prvi polovici 20. stoletja (Česko-slovinské divadelní styky v první polovině 20. století), s. 107-130. In Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: Slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 2017.
Teaching methods (in Czech)
přednáška, diskuse, samostatná četba, průběžné úkoly, návštěva doporučených festivalů a předsatvení.
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Vypracování úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Aktivní přístup. Návštěva festivalu ve sjednaném rozsahu (nutná předběžná konzultace s pedagogem). Písemná práce v rozsahu minimálně 5 normostran (popř. student vystoupí s odborným příspěvkem v rámci festivalových seminářů či spolupracuje na přípravě festivalového zpravodaje).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKKDBP016