FYBSC0008 Fundamentals of astronomy and astrophysics

Institute of physics in Opava
winter 2023
Extent and Intensity
4/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Daniel Charbulák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.
Institute of physics in Opava
Timetable
Wed 15:35–17:10 B4, Thu 8:55–10:30 B1
  • Timetable of Seminar Groups:
FYBSC0008/A: Tue 11:25–13:00 309, D. Charbulák
Prerequisites
( FAKULTA ( FU ) && TYP_STUDIA ( B ))
Fundamentals of classical mechanics.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Cílem předmětu je umožňit studentům seznámit se základy astronomie a astrofyziky s využitím prostředků víceméně gymnaziální matematiky a fyziky; některé partie (Historie astronomie a část kapitoly Sluneční soustava) pak pouze populární formou. Předmět si spolu se základním kurzem fyziky klade za cíl poskytnout dostatečný základ pro studium pokročilejších astronomicko-astrofyzikálních disciplín.
Learning outcomes
Students will be experienced in fundamentals of astronomy and astrophysics.
Syllabus
  • 1) History od astronomy 2) Spherical astronomy 3) Celestial mechanics 4) Solar system 5) Radiation in astrophysics 6) Charactersistics of stars 7) Binary stars
Literature
Teaching methods
Lectures, discussions, problem solving.
Assessment methods
TBA
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms winter 2020, winter 2021, winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fu/winter2023/FYBSC0008