UOGK096 Účast na konferenci

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Fylogenetický vývoj lidské sexuality,
  2. Historické přístupy k sexuálnímu chování
  3. Homosexualita, transsexualita, transvestitismus
  4. Sexuologie, vývojové směry, diagnostické a terapeutické možnosti
  5. Sexuálně nesexuální chování jako vzorec sexuální orientace ve vývoji jedince
  6. Sexuální cyklus muže, sexuální cyklus ženy
  7. Sexuální poruchy
  8. Sexuální deviace v objektu
  9. Sexuální deviace v aktivitě
  10. Sexuální delikvence, sexuální zneužívání
  11. Vliv vybraných onemocnění na lidskou sexualitu
  12. Sexuální edukace, možnosti, současnost.
Literatura
  doporučená literatura
 • Šrámková J. Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4453-7. info
 • Weiss, P. Sexuologie. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Informace učitele
Minimálně 80% účast na přednáškách, skupinová prezentace
AktivityNáročnost [h]
Přednáška12
Zápočet12
Celkem24
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, léto 2020, zima 2020, zima 2021, léto 2022.