UOGP055 Ošetřovatelská péče o dítě

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2021
Rozsah
14/0/24. Přednáška 14 HOD/SEM, Seminář 24 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Dagmar Prejdová (přednášející)
Mgr. Gabriela Světnická (cvičící)
Garance
MUDr. Dagmar Prejdová
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Po 22. 3. 8:55–12:10 C310, Po 29. 3. 8:55–12:10 C310, Po 12. 4. 10:35–12:10 C310, Po 19. 4. 8:55–12:10 C310
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UOGP055/A: Čt 25. 3. 8:05–10:30 C301, Čt 1. 4. 8:05–10:30 C301, Čt 8. 4. 8:05–10:30 C301, Čt 15. 4. 8:05–10:30 C301, Čt 22. 4. 14:45–17:10 C309, Čt 29. 4. 8:05–10:30 C301, Čt 6. 5. 8:05–10:30 C301, Čt 13. 5. 8:05–10:30 C301, G. Světnická
UOGP055/B: Čt 25. 3. 11:25–13:50 C301, Čt 1. 4. 11:25–13:50 C301, Čt 8. 4. 11:25–13:50 C301, Čt 15. 4. 11:25–13:50 C301, Čt 22. 4. 12:15–14:40 C309, Čt 29. 4. 11:25–13:50 C301, Čt 6. 5. 11:25–13:50 C301, Čt 13. 5. 11:25–13:50 C301, G. Světnická
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se zásadami péče o dítě a příslušnými diagnostickými a ošetřovatelskými postupy. Zdůrazňuje specifika péče o dítě ve srovnání s jinými typy ošetřovatelské činnosti.
Osnova
 • Přehled probírané látky přednášek, seminářů a cvičení:
  Rozdělení dětského věku od kojeneckého období - zvláštnosti jednotlivých období.
  Výživa a rovnováha tekutin a elektrolytů, poruchy vnitřního prostředí.
  Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním dýchacího systému.
  Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním gastrointestinálního systému.
  Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním vylučovacího systému.
  Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním kardiovaskulárního systému, onemocněním krve a krvetvorby.
  Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním nervového systému.
  Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí, metabolické poruchy.
  Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním imunitního systému, alergie u dětí.
  Ošetřovatelská péče u dětí s infekčním onemocněním.
  Ošetřovatelská péče u dětí v akutních a život ohrožujících stavech.
  Organizace péče o dítě. Charta práv hospitalizovaného dítěte. Kompetence všeobecné a dětské sestry při ošetřování dítěte. Specifika práce sestry na dětském oddělení.
  Specifika ošetřovatelské péče a potřeby dítěte v jednotlivých fázích psychomotorického vývoje. Hodnocení růstu a vývoje dítěte.
  Vitální funkce dítěte, jejich měření a hodnocení.
  Potřeby výživy dítěte v jednotlivých obdobích jeho vývoje. Hodnocení výživy.
  Hygienická péče o dítě.
  Prevence v pediatrii. Problematika výchovy dítěte, herní aktivity, spolupráce s herním terapeutem.
  Podávání léků u dětí.
Literatura
  povinná literatura
 • SIKOROVÁ, L. Dětská sestra v primární a komunitní péči. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3592-4. info
 • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3593-1. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. a kol. Ošetřovatelství v pediatrii. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3286-2. info
 • HLADÍK, M. Dětské lékařství pro studenty ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 980-7248-472-0. info
 • SEDLÁŘOVÁ, P. a kol. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. info
  doporučená literatura
 • FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3. info
 • FENDRYCHOVÁ, J., ŠEMOROVÁ, H. Ošetřování stomií u dětí. Brno:NCO NZO, 2005. ISBN 80-701-3426-7. info
 • FENDRYCHOVÁ, J. a kol. Ošetřovatelské diagnózy v pediatrii. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 80-701-3432-. info
 • FENDRYCHOVÁ, J. Hodnotící metodiky v neonatologii. Brno: NCO NZO, 2004. ISBN 80-701-3405-4. info
Informace učitele
Podmínkou udělení zápočtu je povinná účast na výuce s minimální prezencí 80%, studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností.
Požadavky k zápočtu: vypracování ošetřovatelského plánu péče o dítě.
Zkouška: písemný test, minimální úspěšnost 80%
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.