UONP023 Péče o ženu v gynekologii

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2021
Rozsah
10/20/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Alfréd Dörr, CSc. (přednášející)
MUDr. Pavlína Hyklová (přednášející)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh
Po 8. 2. 8:55–9:40 SN01, Po 15. 2. 8:55–9:40 SN01, Po 22. 2. 8:55–9:40 SN01, Po 1. 3. 8:55–9:40 SN01, Po 8. 3. 8:55–9:40 SN01, Po 15. 3. 8:55–9:40 SN01, Po 22. 3. 8:55–9:40 SN01, Po 29. 3. 8:55–9:40 SN01, Po 12. 4. 8:55–10:30 SN01
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UONP023/A: Čt 18. 2. 13:55–18:00 C309, St 3. 3. 11:25–13:50 C309, Čt 4. 3. 13:55–18:00 C309, St 31. 3. 11:25–13:00 C309, St 14. 4. 8:05–12:10 SN01, Y. Vrublová
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro porodní asistentky. Je součástí komplexu základních odborných předmětů pro porodní asistentky. Cílem je získat vědomosti z fyziologie a patologie ženských pohlavních orgánů, hormonálního řízení cyklu žen, z prevence diagnostiky a terapie gynekologických onemocnění.
Výstupy z učení
Odborné znalosti: anatomie zevních a vnitřních pohlavních orgánů ženy, menstruační cyklus, vyšetřovací metody v gynekologii
Odborné dovednosti: umět posoudit patologii ve vývoji orgánů, menstruačním cyklu
Obecná způsobilost: zná vyšetřovací metody v gynekologii, užívá adekvátní odbornou terminologii
Kompetence: erudice v oboru gynekologie
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Anatomie zevních a vnitřních pohlavních orgánů, vývoj pohlavních orgánů a sexuální diferenciace, vývojové vady ženských pohlavních orgánů.
 • 2. Gynekologická endokrinologie, pohlavní cyklus ženy, preventivní vyšetření v gynekologii.
 • 3. Gynekologické záněty, endometrióza, pánevní bolest, sterilita, interferilita.
 • 4. Gynekologické operace.
 • 5. Benigní nádory rodidel.
 • 6. Urogynekologie.
 • 7. Onkogynekologie, onkologická onemocnění v gynekologii.
 • 8. Onemocnění prsní žlázy.
 • 9. Gynekologie dětského a dospívajícího věku.
 • 10. Akutní stavy v gynekologii.
 • Cvičení:
 • 1. Anatomie zevních a vnitřních pohlavních orgánů, vývoj pohlavních orgánů a sexuální diferenciace, vývojové vady ženských pohlavních orgán – cvičení pomocí modelů.
 • 2. Gynekologická endokrinologie, pohlavní cyklus ženy, preventivní vyšetření v gynekologii – záznamy v menstruačním cyklu, menstruační kalendář, aplikace
 • 3. Péče o ženu s gynekologickými záněty, endometriózou, pánevní bolestí.
 • 4. Péče o ženu před a po gynekologické operaci.
 • 5. Péče o ženu v urogynekologii.
 • 6. Péče o ženu s onkogynekologickým onemocněním.
 • 7. Péče o ženu s onemocněním prsní žlázy.
 • 8. Role porodní asistentky v gynekologie dětského a dospívajícího věku.
 • 9. Péče o ženu s akutním stavem v gynekologii.
 • 10. Role porodní asistentky na gynekologické ambulanci.
Literatura
  povinná literatura
 • HOŘEJŠÍ, J. Dětská gynekologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2017, ISBN 978-80-204-4027-3.
 • KŘEPELKA, P. Poruchy menstruačního cyklu. Praha: Mladá fronta a.s., 2015, ISBN 978-80-204-3520-0.
 • PILKA, R. Gynekologie. Praha: Maxdorf. 2017, ISBN 978-80-7345-530-9-0
 • ROZTOČIL A. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada. 2017, s.272. ISBN 978-80-271-9795-8.
  doporučená literatura
 • FAIT, T., DVOŘÁK,V., SKŘIVÁNEK, A. Almanach ambulantní gynekologie. Praha: Maxforf, 2009, ISBN 978-80-7345-191-2.
 • ŠPAČEK, J., BUCHTA,V., JÍLEK, P. Vulvovaginální dyskomfort a poruchy poševního prostředí. Praha: Grada, 2013, ISBN 978-80-247-4554-1.
Metody hodnocení
Splnění 80% docházky na cvičení (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností) zkouška kombinovaná.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, akreditace léto, léto 2022, léto 2023, léto 2024.