UO00070 Ošetřovatelská péče o duševně nemocné

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2008
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD. (přednášející)
MUDr. Petr Taraba (přednášející)
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Petr Taraba
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznamuje s klinickými stavy, onemocněními a psychickými poruchami. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrické stavy.
Osnova
 • Obsah přednášek:
  1. Zdraví a duševní zdraví. Klasifikace duševních poruch. Základní pojmy v psychiatrii
  2. Organické duševní poruchy včetně symptomatických;
  3. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
  4. Schizofrénie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy;
  5. Poruchy nálady, afektivní poruchy
  6. Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem
  7. Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
  (poruchy příjmu jídla, poruchy spánku, sexuální dysfunkce
  8. Poruchy osobnosti a chování u dospělých (specifické poruchy osobnosti, návykové a impulzivní poruchy, poruchy pohlavní identity, poruchy sexuální preference, psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací)
  9. Mentální retardace. Poruchy psychického vývoje. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci
  10. Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím
  11. Léčebné postupy v psychiatrii.Biologické léčebné postupy- psychofarmakoterapie,
  elektrokonvulzivní léčba. Psychologické léčebné postupy v psychiatrii (psychoterapie). Resocializace a rehabilitace v psychiatrii. Organizace psychiatrické péče
  12. Akutní stavy v psychiatrii a jejich zvládání. Právní problematika v psychiatrii. Práva duševně nemocných.
  Obsah seminárních a praktických cvičení:
  1. Ošetřovatelský proces u klienta s organickou poruchou - s demencí, s organickým amnestickým syndromem a s deliriem
  2. Ošetřovatelský proces u klienta s poruchou chování vyvolanou účinkem psychoaktivních látek. 3. Ošetřovatelský proces u klienta s Alkohol-antabusovou reakcí
  4. Ošetřovatelský proces u klienta se schizofrenním onemocněním, poruchou s bludy, u klienta s ECT
  5. Ošetřovatelský proces u klienta s poruchami nálady, s mánií, s depresí
  6. Ošetřovatelský proces u klienta s neurotickými poruchami a s úzkostí;
  7. Ošetřovatelský proces u klienta s behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými faktory, u klientky s mentální anorexií, bulímií
  8. Ošetřovatelský proces o klienta s manipulativním, vynucujícím chováním
  9. Ošetřovatelský proces o klienta s uzavřeným chováním;
  10. Ošetřovatelský proces o klienta s se závislým chováním
  11. Ošetřovatelský proces o klienta s poruchou adaptace
  12. Ošetřovatelský proces o klienta s úzkostí
  13. Ošetřovatelská péče o klienta zlostného a agresivního
  14. Ošetřovatelská péče o klienta v souvislosti se suicidálním pokusem
  15. Role sestry v multidisciplinárním týmu.

Literatura
  povinná literatura
 • JANOSIKOVÁ, E. H. - DAVIESOVÁ, J. L. Psychiatrická ošetrovatelská starostlivost. Duševné zdravie a psychiatrické ošetrovatelstvo. Martin: Osveta, 1999. info
 • MARKOVÁ, E. - VENGLÁŘOVÁ, M. - BABIAKOVÁ, M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha: Grada Publishing, 2006. info
 • HÖSCHL, C. - LIBIGER, J. - ŠVESTKA, J. Psychiatrie. Praha : Tigis, 2002. info
 • HOSÁKOVÁ, J. A KOL. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Opava : Slezská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7248-442-3. info
  doporučená literatura
 • HRDLIČKA, M. Elektrokonvulzívní terapie. Praha: Galén, 1999. info
 • DOENGES, M. E. - MOORHOUSE, M. F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2001. info
 • BOYD, M. A. - NIHART, M. A. Psychiatric Nursing. Contemporary Practice. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers, 1998. info
 • RABOCH, J. - ANDERS, M. - PRAŠKO, J. - HELLEROVÁ, P. Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II. Praha : Infopharm, 2006. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Vypracování seminární práce
Písemný test, minimální úspěšnost 75 %
Vybraná seminární cvičení zaměřením na uvedenou problematiku budou realizována ve zdravotnickém zařízení. K praktickým cvičením je nutný bílý plášť, přezůvky , vizitka a plány péče.
Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2006, zima 2007, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015.