UVSRPE0016 Rusko a střední Evropa v dějinách

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2008
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Ústav veřejné správy a sociální politiky - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit posluchače, v návaznosti na přednášky z dějin jednotlivých zemí a přednášku věnovanou velmocem a střední Evropě, podrobněji s úlohou Ruska (včetně období existence Sovětského svazu) v historickém vývoji zemí střední Evropy od středověku až do současnosti. Koncentruje se jak na postižení hlavních trendů ruské politiky ve vztahu ke střední Evropě, zejména pak na na tendence k proniknutí a konečně i ovládnutí tohoto prostoru Ruskem, tak na postoj středoevropských zemí a národů vůči těmto snahám.
Osnova
 • 1. První kontakty mezi ruským státem a střední Evropou, tatarská expanze, vzestup za Ivana Hrozného a Petra Velikého
  2. Rusko ve válce sedmileté
  3. Účast Ruska na dělení Polska
  4. Rusko v napoleonských válkách
  5. Rusko a vznik a vývoj panslavistické ideologie
  6. Rusko a česká politika 19. století
  7. Rusko a polský boj za obnovení samostatnosti
  8. Rusko a střední Evropa v 1. světové válce
  9. Rusko (Sovětský svaz) a střední Evropa mezi válkami
  10. Rusko (Sovětský svaz) a střední Evropa za 2. světové války
  11. Rusko (Sovětský svaz) a střední Evropa v době studené války
  12. Rusko a střední Evropa po rozpadu sovětského impéria
Literatura
  povinná literatura
 • WANDYCZ, P.S. Střední Evropa v dějinách. Praha: Academia, 2004. info
 • ŠVANKMAJER, M., VEBER, V., SLÁDEK, Z. a MOULIS, V. Dějiny Ruska. Praha: Lidové noviny, 1995. info
 • TÁBORSKÝ, E. Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Praha: Mladá Fronta, 1993. info
 • MLYNÁŘ, Z. Mráz přichází z Kremlu. Praha: Mladá fronta, edice Archiv, 1990. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Didaktický test
Informace učitele
Písemný test na ověření znalostí dané problematiky
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2006, zima 2007, zima 2009, zima 2010, zima 2011.