XUVSRP3449 Basics of Work with PC

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2008
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s).
Guaranteed by
Institute of Public Administration and Social Policy – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
Žádné
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen pracovat s počítačem. Naučí se rozpoznávat základní části počítače (hardware) a pracovat s různými typy programů (software), především se systémem Windows, jeho obvyklými součástmi a volitelným softwarem, který je běžně dostupný jako freeware. Dále se studenti naučí pracovat s elektronickou poštou a využívat služeb sítě Internet.
Syllabus (in Czech)
 • 1. pojmy z IT
  2. hardware PC
  3. adresářová struktura, práce se soubory
  4. balík kancelářských programů MS Office - funkce jednotlivých aplikací a společné rysy programů
  5. textový editor - MS Word, seznámení s programem, základní funkce
  6. textový editor - MS Word, pokročilé funkce - práce se styly a tabulkami
  7. tabulkový procesor - MS Excel, seznámení s programem, výpočty v Excelu
  8. tabulkový procesor - MS Excel, práce s grafy
  9. tvorba prezentace v MS PowerPoint
  10. práce s emailem, emailový klient
  11. vyhledávání na internetu, zajímavé a důležité WWW stránky
  12. práce s PC grafikou - úprava a tvorba obrázků
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2008/XUVSRP3449