UPPVPK095 Kazuistický seminář

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
Přednáška 4 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Kušnírová (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Kušnírová
Ústav pedagogických a psychologických věd – Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
( UPPVPK030 Teorie a metody sociální práce || UPPVP0030 Teorie a metody sociální práce ) && ( UPPVPK025 Pedagogicko-psychologická diag || UPPVP0025 Pedagogicko-psychologická diag ) && ( UPPVPK028 Sociální patologie II || UPPVP0028 Sociální patologie II )
Odborná praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je reflektovat průběžnou praxi studentů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V semináři je probíráno plnění úkolů, které mají studenti pro jednotlivé praxe zadány. Mezi studenty tak dochází k výměně informací a zkušeností, současně je jim poskytnuta supervize. Seminář má umožnit integrovat získávanou zkušenost s teoretickými východisky sociální práce. Předmět je omezen na max. počet 15 studentů.
Osnova
 • popis pracoviště sociálně-právní ochrany dětí (dále SPOD)
  diskuze o právních předpisech v oblasti SPOD
  popis a srovnání spolupráce s ostatními institucemi působícími v oblasti SPOD
  diskuze o zdrojích a formách informací o klientech, úvahy nad jejich validitou
  jednání sociálního pracovníka s klientem, sepsání návrhu na úpravu práv a povinností k nezl.
  dítěti
  jednání sociálního pracovníka při soudním jednání, sepsání odvolání proti rozhodnutí soudu
  diskuze o typologiii sociálních problémů rodin a dětí
  popis samostatného jednání studentů s klienty
  analýzová mapa,indiviuální plán péče, mapa rodinných vztahů
  případová konference jako způsob případové práce
  zhodnocení kaziustik

Literatura
  povinná literatura
 • MATOUŠEK, O. A KOL. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. info
 • ŠPATENKOVÁ, N. A KOL. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0586-9. info
 • MATOUŠEK, O. A KOL. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Rozhovor
Systematické pozorování studenta
Informace učitele
účast na seminářích, zpracovat kazuistiky tematicky zaměřené na rodinu :
- s hadicapovaným/zdravotně postiženým dítětem nebo členem
- s dětmi v DD/KÚ ( případně některým ze sourozenců umístěným mimo rodinu)
- s dítětem s výchovnými problémy
- s týraným členem/dítětem + domácí násilí+syndrom CAN
- s manželstvím v rozvodu
kazuistiky reflektují předcházející praxe studentů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015.