USESEN039 Odborný jazyk - polský

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Ústav středoevropských studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studia polského jazyka je získat vědomosti a znalosti, které může posluchač využit ve své budoucí profesi. Dále pak zvládnutí odborné slovní zásoby v oblasti politiky a politologie, rozšíření mluvnických dovednosti a seznámení se s dějinami a politickými reáliemi Polska. Ve výuce se budou používat texty k uvedeným tématům, jejich obsah bude odpovídat znalostem posluchačů. Posluchači budou provádět rozbory textů, odpovídat na otázky a formulovat své myšlenky v polském jazyce.
Osnova
 • 1. Walka o niepodległość Polski.
  2. Naród, państwo i kultura w okresie międzywojennym.
  3. System polityczny przedwojennej Polski.
  4. Czas wojny - Powstanie Warszawskie.
  5. Polska komunistyczna.
  6. Kościół katolicki w Polsce.
  7. Solidarność Polaków.
  8. Okrągły stół i wolna Polska.
  9. Polska i jej sąsiedzi.
  10. Polonia i Polacy za granicą.
  11. Polska mniejszość narodowa w Republice Czeskiej.
  12. Stereotypy i uprzedzenia.
Literatura
  povinná literatura
 • Lista pasterskie episkopatu Polski 1945-1974. info
 • Materiály Polskiego Instytutu v Praze. info
 • DAVIES, Norman. Boże igrzysko. Historia Polski.Kraków, 2007. info
 • Wysiłek zbrojny Narodu Polskiego o byt narodowa i państwowy od XVI wieku. Warszawa, 2006. info
 • ZAHRADNIK, Stanisław - RYCZKOWSKI, Marek. Korzenie Zaolzia. Warszawa - Praga - Trzyniec, 1992. info
 • PIŁSUDKI, Józef. Pisma zbiorowe, Tom 1-10. Warszawa, 1937. info
Informace učitele
Seminární práce k probíraným tématům, diskuse, zvládnutí slovní zásoby.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014.