UVSRPVN107 Chapters of Social Work History and Selected Personalities of the Field of Knowledge

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2012
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Institute of Public Administration and Social Policy – Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites (in Czech)
žádné
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován v návaznosti na předmět Kapitoly z dějin sociální práce na bakalářském stupni. Cílem je hlouběji seznámit posluchače s náboženskými, filozofickými i etickými východisky sociální péče a s historií sociální péče a sociální práce v kontextu sociální politiky. Pozornost bude věnována základním konceptům v dějinách, genezi a vývoji sociální práce jako sociální disciplíny v kontextu moderní sociální politiky, i významným osobnostem sociální péče a zejména sociální práce v západním světě v českých zemích.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Sociální péče, sociální práce a sociální politika
  2. Náboženské kořeny sociální péče
  3. Filozofické a etické základy sociální práce
  4. Sociální péče ve starověku
  5. Vývoj sociální péče a pomoci ve středověku
  6. Mezi represí a milosrdenstvím (sociální politika a péče v 16. - 18. století)
  7. Vznik moderní sociální politiky a sociální práce v 19. století
  8. Rozvoj sociální práce jako specializovaného oboru ve 20. století
  9. Sociální péče v českých zemích do 18. Století
  10. Počátky sociální práce v českých zemích a na Slovensku v 19. století
  11. Sociální práce v Československu do druhé světové války (1918-1939)
  12. Proměny sociální péče v Československu 1945-1989
Literature
  required literature
 • JANÁK, D. - ŠEVČÍKOVÁ, E. Historie sociální práce a sociálního podnikání. Opava: FVP SU 2010, část 1-5, 7-8, 10-11. URL info
 • TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál 2010, část I.-IV. , s. 5-181. info
 • GEREMEK, B. Slitování a šibenice: Dějiny chudoby a milosrdenství. Praha: Argo, 2003. info
 • NOVOTNÁ, P - SCHIMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha: UK, 2002. info
 • MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7. info
Teaching methods (in Czech)
monologická (výklad, přednáška)
Assessment methods (in Czech)
analýza výkonů studenta
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2013, Winter 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2012/UVSRPVN107