UO00078 Základy psychoterapie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seznamuje se základními psychoterapeutickými směry: hlubinná psychoterapie - psychoanalýza Freudova, analytická psychologie Jungova aj.
Osnova
 • Obsah seminárních a praktických cvičení:
  1. Psychoterapeutické školy a jejich rozdíly.
  2. Navázání vztahu mezi terapeutem a klientem v hlubinném psychoterapeutickém přístupu.
  3. Využití poznatků analytické a individuální psychoterapie při práci s klientem.
  4. Utváření hodnotového systému ve Franklově logoterapii.
  5. Transakční analýza v Bernově pojetí.
  6. Behaviorální přístupy ke klientovi - význam odměny a úspěchu v psychoterapii; Behaviorální přístupy ke klientovi - význam odměny a úspěchu v psychoterapii.
  7. Nácvik základních asertivních dovedností.
  8. Působení na klienta v pojetí neobehaviorismu, terapie jako poznávání vlastní osobnosti.
  9. Humanistické přístupy Rogersovy - nácvik empatie.
  10. Vedení psychoterapeutického rozhovoru.
Literatura
  povinná literatura
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál 1999. info
 • VYMĚTAL, J. Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanal.nakl. 1997. info
 • GROF, S. Psychologie budoucnosti. Praha. Argo 2007. info
 • BERAN, J. Psychoterapeutický přístup v klinické praxi. Praha:Avicenum, 1992. info
 • BERAN, J. Úvod do podpůrné psychoterapie. 1997. info
 • KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997. info
  doporučená literatura
 • VYMĚTAL,J. Rogersovská psychoterapie Praha: Český spisovatel 1996. info
Informace učitele
80% účast na seminárních cvičeních
písemné ověření znalostí
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015.