UOSP012 Odborná praxe 1

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Seminář 5 TYD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Heiderová, PhD. (cvičící)
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kačorová, PhD. (cvičící)
Mgr. Lenka Krupová, MBA (cvičící)
Mgr. Lenka Špirudová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Alexandra Archalousová, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odborné praxe probíhají pod vedením mentorů klinické praxe ve spolupráci s garanty klinických praxí u Ústavu ošetřovatelství. (Každý garant praxe/učitel ošetřovatelství vyučuje v takové oblasti odborné praxe, ve které je odborníkem, a zároveň v této oblasti odpovídá za klinický dohled při praxi studentů.) Odpovědnost garanta klinických praxi ÚO je sdílená se zkušeným praktikem (mentorem klinické praxe), který se na výuce a vedení studentů podílí. Klinická pracoviště pro výuku a praxi studentů jsou vybrána na základě stanovených standardů - splňují stanovená kritéria. Jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno.
Osnova
 • Praxe je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění - primární péči
  Studenti se seznámí se strukturou služeb primární péče a jednotlivými druhy zařízení v rámci
  primární péče. Naučí se zhodnotit prostředí (materiální a společenské), ve kterém lidé žijí, rizika pro
  jejich zdraví, seznámí se s druhy onemocnění, která se v daném prostředí vyskytují s potřebou
  preventivních opatření a metodami zdravotní výchovy individuální i skupinové. Naučí se základním
  ošetřovatelským dovednostem .
Literatura
  doporučená literatura
 • MASTILIAKOVÁ, D. Edukační činnost sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Funkční typy zdraví. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • KAČOROVÁ, J. Komunikace. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Ošetřovatelský proces - metoda ošetřovatelské praxe. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • HANKOVÁ, L. Prevence nemocničních nákaz. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ŠEVČÍKOVÁ, H. Přenosné choroby - obecná část. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ŠEVČÍKOVÁ, H. Přenosné choroby - speciální část A. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ŠEVČÍKOVÁ, H. Přenosné choroby - speciální část B. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
Informace učitele
100% účast, předepsaný ochranný oděv, zdravotnická obuv, odznak, vizitka,hodinky,fonendoskop, plány péče, kazuistika dle gordonové, logbook
udělení zápočtu: splnění docházky, splnění oš. intervencí v logbooku, vypracována kazuistika dle Gordonové, vyplněná sebereflexe
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.