UOZJV04 Německý jazyk 1

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Kostruhová (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Kostruhová
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Vytvořit si slovní zásobu z německé odborné terminologie. Naučit se správné výslovnosti. Orientovat se v odborném zdravotnickém projevu.
Osnova
 • Obsah seminárních cvičení:
  Odborná témata:
  1. Die Arbeitsfelder der Pflege. Krankenhaus - Plan, Abteilungen. Auf der Station - 2h.
  2. Der Aufenthalt im Krankenhaus. Gespräche mit den Patienten - 2h.
  3. Krankheit und Arztbesuch. Am Empfang. Beim Arzt - 2h.
  4. Gesundheit und Krankheit. Gesunder Lebensstil - 2h.
  5. Ansteckende und Kinderkrankheiten - 2h.
  6. Zivilisationskrankheiten - 2h.
  Gramatika:
  1. Pořádek slov ve větě oznamovací a tázací, pořadí předmětů a příslovečných určení. Nepřímý pořádek slov. Větný rámec - 2h.
  2. Souvětí souřadné a podřadné - 2h.
  3. Préteritum a perfektum pravidelných, nepravidelných, pomocných a způsobových sloves - 2h.
  4. Skloňování podstatných a přídavných jmen - 2h.
  5. Druhy zájmen a jejich skloňování - 2h.
  6. Číslovky, určování času a časové údaje - 2h.
  Schriftlicher und mündlicher Ausdruck:
  1. Formeler Brief. Stellengesuch. - 2h.
  2. Bei der Arbeitssuche
Literatura
  povinná literatura
 • KARASOVÁ, E. Deutsch für Krankenschwestern. Praha 1996. info
 • FIRNHABER-SENSEN,U./SCHMIDT,G. Deutsch im Krankenhaus. Berlin 1994. info
 • JARMUZEK, E. A KOL. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufe. Plzeň. info
 • DUSILOVÁ, D. Sprechen Sie deutsch? 1. a 2. díl. Praha: Polyglot, 2000. ISBN 80-86195-09-0. info
 • DOLEŽALOVÁ, M. Gesundheitswesen und Krankenpfleg. Hradec Králové, 1997. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu:
80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností)
Aktivní účast na seminárním cvičení
Písemný test, minimálně 80% úspěšnost
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2015.