USESAK006 Cizí jazyk II - němčina

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: dzk.
Garance
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student si vybírá jeden z uvedených jazyků II v návaznosti na své badatelské téma a zaměření dizertační práce. Student bude vybaven schopností samostatně pracovat s odbornou literaturou, rozvíjet dovednosti spojené s tvorbou a využíváním odborného textu, dále bude veden k prohloubení schopnosti diskutovat, argumentovat a shrnovat otázky související s okruhem jeho badatelské činnosti a oboru.
Osnova
 • Základní literatura:
  HÖPPNEROVÁ, V., a kol. Němčina pro jazykové školy: s novým pravopisem. 1. díl. Praha: Klett, 2007.
  HÖPPNEROVÁ, V., a kol. Moderní učebnice němčiny. Praha: Nakladatelství Svoboda, 2010.
  RIMAS, K. Wenn Sie sagen: "Ich brauche mehr Deutsch eben" - dann haben Sie Recht! Programmierte Übung zum Verlernen typisch tschechischer Deutsch-Fehler. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2001.
  Doporučená literatura:
  HÖPPNEROVÁ, V. Domluvíte se německy? Praha: Nakladatelství Svoboda, 2007.
  PAZDZIORA, O. Deutsche Konversationstexte und Übungen für Fortgeschrittene, I. a II. Ostrava: Impex, 1997.
  SÝKORA, V. Übungsbuch mit politologischen Begriffen. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007.
  WEIDENLEICHT, W. Europa leicht gemacht. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2007.
Informace učitele
Písemný překlad odborného textu podle zaměření dizertační práce (15 stran), zpracování odborného životopisu, prokázání schopnosti vést diskuzi o tématu badatelské činnosti (5-10 min) a zvládnutí základních jazykových kompetencí pro odbornou a běžnou komunikaci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.