USESE0016 Rusko a střední Evropa v dějinách

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit posluchače, v návaznosti na přednášky z dějin jednotlivých zemí a přednášku věnovanou velmocem a střední Evropě, podrobněji s úlohou Ruska (včetně období existence Sovětského svazu) v historickém vývoji zemí střední Evropy od středověku až do současnosti. Koncentruje se jak na postižení hlavních trendů ruské politiky ve vztahu ke střední Evropě, zejména pak na na tendence k proniknutí a konečně i ovládnutí tohoto prostoru Ruskem, tak na postoj středoevropských zemí a národů vůči těmto snahám.
Osnova
 • 1. První kontakty mezi ruským státem a střední Evropou, tatarská expanze, vzestup za Ivana Hrozného a Petra Velikého
  2. Rusko ve válce sedmileté
  3. Účast Ruska na dělení Polska
  4. Rusko v napoleonských válkách
  5. Rusko a vznik a vývoj panslavistické ideologie
  6. Rusko a česká politika 19. století
  7. Rusko a polský boj za obnovení samostatnosti
  8. Rusko a střední Evropa v 1. světové válce
  9. Rusko (Sovětský svaz) a střední Evropa mezi válkami
  10. Rusko (Sovětský svaz) a střední Evropa za 2. světové války
  11. Rusko (Sovětský svaz) a střední Evropa v době studené války
  12. Rusko a střední Evropa po rozpadu sovětského impéria
Literatura
  povinná literatura
 • ŠVANKMAJER, M., VEBER, V., SLÁDEK, Z. a MOULIS, V. Dějiny Ruska. Praha: Lidové noviny, 1995. info
  doporučená literatura
 • WANDYCZ, P.S. Střední Evropa v dějinách. Praha: Academia, 2004. info
 • TÁBORSKÝ, E. Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Praha: Mladá Fronta, 1993. info
 • MLYNÁŘ, Z. Mráz přichází z Kremlu. Praha: Mladá fronta, edice Archiv, 1990. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Didaktický test
Informace učitele
Písemný test na ověření znalostí dané problematiky
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2015.