USESEP052 Angličtina III

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Polášková (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Polášková
Ústav středoevropských studií - Fakulta veřejných politik v Opavě
Předpoklady
USESEP051 Angličtina II || UVSRPEP051 Angličtina II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět je zaměřen na rozšiřování vědomostí v rámci odborné angličtiny. Cílem je rozvíjet znalosti v oblasti čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním, konverzace, použití angličtiny v úřadu. V této části bude rozšiřována slovní zásoba s kladením důrazu na slovotvorbu a bude rozvíjena schopnost používání gramatických pravidel. Nedílnou součástí tohoto předmětu bude odborná angličtina. Témata budou odpovídat odbornému zaměření studentů. Tato sekce již bude zaměřena především na schopnost sestavit odborný článek, referát, proslov nebo dopis a rozvoj slovní zásoby k danému tématu. Materiály budou čerpány z různých zdrojů, např. z novinových článků. Ve výuce bude kladen důraz na komunikaci. Témata pro konverzaci a poslech budou zpracovávána dle BBC či jiných původních zdrojů. Důraz se bude klást na všechny části studia jazyka: Speaking, Reading, Listening a především na část WRITING. Předmět je určen pouze studentům ÚVSRP.
Osnova
 • 1. Introduction.
  2. The European Union - The environment
  3. The European Union - Justice and Home affairs
  4. Lekce 16 - Working for a international hotel
  5. The European Union - Regional policy
  6. Lekce 17 - Talking about technology and gadgets
  5. The European Union - Regional policy
  7. Lekce 18 - Learning styles, learning foreign language
  8. The European Union - Transport
  9. Lekce 19 - Future vision
  10. Lekce 20 - Travelling - talking about sales and selling
  11. Lekce 21 - Cinema, films, entertaining industry
  12. Lekce 22 - Personal image - the way you dress
Literatura
  povinná literatura
 • INTERNETOVÉ ZDROJE. URL info
 • MURPHY, R. English grammar in use (third edition). Cambridge University Press, 2004. info
 • English 365 Student´s Book 2. Cambridge, 2004. info
 • English 365 Student´s Book 2. Cambridge, 2004. info
 • Kocmanová M., Pokorná Z. EURO ENGLISH. Ostrov, Praha, 2004. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Písemný zápočtový test (na principu WRITING)
Informace učitele
Písemný zápočtový test z odborných textů a slovní zásoby + WRITING test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.