UVSRPVN107 Chapters of Social Work History and Selected Personalities of the Field of Knowledge

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Institute of Public Administration and Social Policy – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is designed in relation to the subject the History of Social Work at the Bachelor's degree. The aim is to apprise students with the religious, philosophical and ethical bases of social care and with the history of social care and social work in the context of social policy. Attention will be paid to basic concepts in history, the genesis and development of social work as a social discipline in the context of modern social policies, and to significant personalities of social care and social work especially in the western world and in the Czech republic.
Syllabus
 • 1st Social care, social work and social policy
  2nd The religious roots of social care
  3rd Philosophical and ethical principles of social work
  4th Social care in antiquity
  5th The development of social care and support in the Middle Ages
  6th Between repression and mercy (social policy and care from the 16th to 18th century)
  7th The formation of modern social policy and social work in the 19th century
  8th The development of social work as a specialized field in the 20th century
  9th Social Care in the Czech countries till 18th century
  10th The beginnings of social work in the Czech countries and the Slovak Republic in the 19th century
  11th Social work in Czechoslovakia till the World War II (1918-1939)
  12th Transformation of social care in Czechoslovakia 1945-1989
Literature
  required literature
 • JANÁK, D. - ŠEVČÍKOVÁ, E. Historie sociální práce a sociálního podnikání. Opava: FVP SU 2010, kapitoly 8, 10 a 11. URL info
 • JANÁK, D. Kapitoly z dějin sociální práce. Opava: Slezská univerzita v Opavě. URL info
 • TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál 2010, část I.-IV. , s. 5-181. info
 • GEREMEK, B. Slitování a šibenice: Dějiny chudoby a milosrdenství. Praha: Argo, 2003. info
 • NOVOTNÁ, P - SCHIMERLINGOVÁ, V. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha: UK, 2002. info
 • MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7. info
Teaching methods (in Czech)
monologická (výklad, přednáška)
Assessment methods (in Czech)
analýza výkonů studenta
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Presentation of written work concerned to one of the most important personality of social care or social work (range of 6-8 pages), written test to controle the students' knowledge.
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UVSRPVN107