CVABKAJ4 Odborný jazyk anglický 4

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2021
Rozsah
0/0/12. Seminář 12 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Hošková (cvičící)
Garance
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABKAJ4/01: Pá 24. 9. 11:25–13:00 A217, Pá 22. 10. 11:25–13:00 A217, Pá 26. 11. 11:25–13:00 A217, J. Hošková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( CVABKAJ2 Profesní angličtina 2 || CVABPAJ2 Profesní angličtina 2 )
Student si může zapsat část 4., má-li splněny části 1., 2. a 3., případně studuje-li současně části 3. a 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The goal of the subject is to deepen the knowledge of general English and to introduce Professional English in common situations in professional environment to enable students to be ready for successful entering international labour market. All language skills are developed - speaking, reading, listening, and writing, with the emphasis to speaking.
Výstupy z učení
After completing the course students will be able to use vocabulary needed for economics, banks and money, market, marketing, employment/unemployment, to specify terms of macroeconomics and microeconomics, to describe current trends, to explain the organizational structure of the CNB and its role, to name some types of money, market principles, to specify marketing mix, market research, to clarify the main features of employment and unemployment in the CR.
Osnova
 • 1. Economics ? firm, employment, unemployment
  Macroeconomics. Microeconomics. Terms related to economics. Describing trends. Passive voice.
  2. Banks
  The Czech National Bank and its functions. Legal status. Organizational structure. Bank activities and operations. Bank products.
  3. Money
  Types of money. Terms related to money. Interest rate. Trends. Financial markets.
  4. Market
  What is market? Market elements ? demand, supply, price. Functions of a market. Competition. Costs.
  5. Marketing
  What is marketing? Marketing mix. Marketing plan and strategies. International marketing.
  6. Employment
  Inflation and employment. Work and employment. Jobs and terms related to jobs. Working time. Remuneration. Job benefits.
  7. Unemployment
  Types and causes. Unemployment rate. Unemployment benefits. Unemployment and inflation.
Literatura
  povinná literatura
 • CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ4. Karviná: SU OPF, 2018. 160 s. info
 • KAFTAN, M. New English in Economics. 1. Díl. Praha, 2010. ISBN 979-80-246-1807-4. info
 • KAFTAN, M. New English in Economics. 2. Díl. Praha, 2010. ISBN 978-80-246-1809-8. info
  doporučená literatura
 • Aspinall, T., Bethel, G. Test your business vocabulary in use. Cambridge, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
 • ALLISON, J., EMMERSON, P. The Business Intermediate. Student's Book. Oxford: Macmillan Education, 2007. ISBN 978-1-4050-8185-6. info
 • Bürger, J. Velký ekonomický slovník anglicko-český/ česko-anglický. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-639-0. info
 • Dynda, A., Dyndová, E. Česko-anglický obchodní poradce. Praha, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích průběžný test - písemný 20 bodů prezentace 20 bodů zápočtový test 60 bodů 60% požadováno k zápočtu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který posluchači získají na základě:
1/ 1 průběžného ústního testu,
2/ 1 písemného průběžného testu,
3/ závěrečného písemného testu.
Posluchači mají možnost získat až 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu musí obdržet alespoň 60 bodů.

AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž18
Seminář6
Zápočet30
Celkem60
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2021/CVABKAJ4