EVSNKKGE Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Rozvrh
Čt 4. 3. 16:25–18:00 A211, Čt 25. 3. 16:25–18:00 A211, Čt 22. 4. 16:25–18:00 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu jsou vyžadovány základní znalosti ekonomie a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty se základními koncepty k vymezení, rozdělení a měření konkurenceschopnosti v soudobé ekonomice. Cílem předmětu je seznámit studenty s mikro, mezzo a makroekonomickými přístupy ke konkurenceschopnosti, především k jejímu hodnocení. Současně nabízí studentům možnost identifikovat zdroje a bariéry růstu konkurenceschopnosti a hledání konkurenční výhody.
Osnova
 • 1. Jak na konkurenceschopnost? Přístupy k vymezení pojmu konkurenceschopnost.
  2. Inspirace v historických proudech ekonomického myšlení.
  3. Konkurenceschopnost firmy - mikroekonomické aspekty konkurenceschopnosti, připravenost firmy dlouhodobě uspět na trhu.
  4. Regionální konkurenceschopnost - region jako subjekt trhu, hodnocení konkurenčního potenciálu regionů a komparace regionů.
  5. Konkurenceschopnost měst a obcí.
  6. Determinanty národní konkurenceschopnosti v měřítku hospodářské politiky a pilíře národní konkurenceschopnosti.
  7. Měření a hodnocení konkurenceschopnosti v kontextu žebříčků mezinárodních organizací (WEF, IMD, WB).
  8. Konkurenceschopnost a strategie Evropa 2020.
  9. Inovační politika jako faktor konkurenceschopnosti, nástroje inovační politiky, hodnocení inovací a sociální inovace.
  10. Indikátory konkurenceschopnosti lidského kapitálu.
  11. Konkurenceschopnost a trvale udržitelný rozvoj.
  12. Konkurenceschopnost ČR a faktory ovlivňující její růst nebo pokles.
  13. Výzkum v oblasti konkurenceschopnosti, možné scénáře výzkumu, případové studie, metody kvantitativní a kvalitativní analýzy využitelné při výzkumu. Alternativní pojetí konkurenceschopnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • NEVIMA, J. Konkurenceschopnost regionů Visegrádské čtyřky (teoretické a empirické přístupy k vymezení, měření a hodnocení). Praha: Professional Publishing, 2014. ISBN 978-80-7431-144-4. info
 • SLANÝ, A. a kol. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-210-5656-5. info
 • KLVÁČOVÁ, E., MALÝ, J. a MRÁČEK, K. Základy evropské konkurenceschopnosti. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-54-2. info
 • SKOKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis, 2004. ISBN 80-7329-059-6. info
 • PORTER, M. The economic performance of regions. Regional Studies. no. 37. 2003. ISBN 0034-3404. info
 • DRUCKER, P. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-021-X. info
 • BARTES, F. Konkurenční strategie firmy. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-41-7. info
  doporučená literatura
 • Competitive Regional Clusters - National Policy Approaches. OECD, 2007. ISBN 978-92-64-03182-1. info
 • SPULBER, D. Global competitive strategy. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-88081-7. info
 • KITSON, M., MARTIN, R. and TYLER, R. Regional Competitiveness. 1st ed. London: Regional Studies Association, 2006. ISBN 0-415-39190-3. info
 • CLARK, G., TRACEY, P. Global competitiveness and innovation: an agent-centred perspective. 1 st ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004. ISBN 1-4039-1889-9. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Docházka min. 60 % účast na seminářích a vykonání zápočtového testu obsahující látku z přednášek a seminářů.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace4
Ostatní studijní zátěž57
Přednáška8
Celkem69
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2021/EVSNKKGE