INMBPINF Informatics

School of Business Administration in Karvina
Winter 2022
Extent and Intensity
1/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Josef Botlík (seminar tutor)
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD. (seminar tutor)
Ing. Dalibor Hula (seminar tutor)
Ing. Tereza Ikášová (seminar tutor)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Mon 12:15–13:00 VS
 • Timetable of Seminar Groups:
INMBPINF/01: Mon 13:05–14:40 B308, T. Ikášová
INMBPINF/02: Mon 14:45–16:20 B308, T. Ikášová
INMBPINF/03: Tue 9:45–11:20 B208, J. Botlík
INMBPINF/04: Tue 11:25–13:00 B208, J. Botlík
INMBPINF/05: Wed 11:25–13:00 B101, M. Janáková
INMBPINF/06: Mon 14:45–16:20 B207, D. Hula
INMBPINF/07: Mon 16:25–18:00 B207, D. Hula
INMBPINF/08: Wed 9:45–11:20 B101, M. Janáková
INMBPINF/09: Wed 8:05–9:40 B307, J. Botlík
INMBPINF/11: Tue 8:05–9:40 B208, J. Botlík
INMBPINF/12: Thu 8:05–9:40 B307, J. Botlík
INMBPINF/13: Mon 19. 9. 12:15–13:00 D036, P. Suchánek
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 525 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 478/525, only registered: 0/525
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do kancelářského software, seznámení s produkty MS Office
  Základní produkty balíku MS Office, přehled verzí, typy a formát vytvářených souborů, kompatibilita. Dokument, sešit, prezentace, databáze. Pracovní plocha, pás karet, karty, ikony, skupiny voleb, rozevírací menu, dialogová okna.
  Základní objekty při práci s textem a jejich vlastnosti, znak, slovo, řádek, odstavec, oddíl, stránka, dokument, obrázky,
  2. Práce s textem, MS Word
  Textový editor MS Office Word - možnosti využití. Text, odstavce, styly, číslování, oddíly, editační a korekturní nástroje, tabulky, výpočty, grafické objekty (obrázky, grafy), reference. Sledování změn, slučování dokumentů, hromadná korespondence. Příprava tiskových výstupů. Automatizace práce s dokumentem. Záznam makra.
  3. Firemní prezentace, MS Office
  Powerpoint, prezentace, snímek, rozložení snímku, vlastnosti objektů, animace, přechody snímků, zásady práce s grafikou, nastavení parametrů animace.
  4. Zpracování dat I, MS Excel
  Tabulkový procesor MS Excel - možnosti využití. Práce se sešity, práce s listy, práce s oblastmi. Import a export dat, seznamy, tabulky, výpočty. Filtrování, třízení, souhrny, kontingenční tabulka, citlivostní analýza, grafy. Automatizace, záznam makra.
  5. Zpracování dat II, MS Access
  Databáze MS Access - možnosti využití. Tabulky, relace, klíče, indexy, dotazy, parametrické dotazy, akční dotazy, formuláře, sestavy, makra, moduly.
  6. Efektivní práce s dokumenty, spolupráce v reálném čase, Office Online, Cloudy
  Tvorba dokumentů, sdílení a spolupráce dislokovaných uživatelů prostřednictvím prohlížeče, Office Online, propojení dokumentů, práce v týmu, Office 365, Cloudová úložiště.
  7. Alternativní produkty, trendy v segmentu kancelářského software
  LibreOffice, základní moduly, Writer, Calc, Impress, Base. Apache OpenOffice, WPS Office Suite Free 2016. Google Dokumenty.
Literature
  required literature
 • PECINOVSKÝ, Josef and Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019: & Office 365: průvodce uživatele. Praha, 2019. 319 pp. ISBN 978-80-247-2303-7. info
  recommended literature
 • ŽITNIAK, J. Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka. Praha: Computer Press, 2017. ISBN 9788025148914. info
 • KLATOVSKÝ, K. Excel 2016 nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-250-0. info
 • LAURENČÍK, M. Excel 2016 práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-271-0477-2. info
 • KLATOVSKÝ, K. PowerPoint 2016 nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-251-7. info
 • PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Windows 10 - Snadno a Rychle. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5771-1. info
 • KLATOVSKÝ, K. Word 2016 nejen pro školy. Praha: Computer Media, 2016. ISBN 978-80-7402-249-4. info
 • OTT, V. LibreOffice Writer - Praktický průvodce. Praha: CZ.NIC, 2014. ISBN 978-80-904248-9-0. info
 • KALUŽA, J. a L. KALUŽOVÁ. Informatika. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 9788086929835. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/zima2022/INMBPINF