INMBPSCR Information Systems in Tourism

School of Business Administration in Karvina
Winter 2022
Extent and Intensity
1/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Wed 14:45–15:30 B308
 • Timetable of Seminar Groups:
INMBPSCR/01: Wed 15:35–17:10 B308, R. Dolák
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 16/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmy z teorie systémů a teorie informací
  Data. Informace. Systém. Informační systém (IS). Prvky systému. Vazby. Obecné a kontextové charakteristiky. Nástroje a metody tvorby, distribuce a prezentace informací. Příprava informačních a propagačních materiálů. Vyhledávání informací. Informační centra. Internet.
  2. Zákaznické prostředí a zákaznicky orientované systémy
  Typy systémů v gastronomii, hotelnictví a turismu. Potřeby a požadavky zákazníků. Klasifikace a charakteristika objektů a služeb v gastronomii, hotelnictví a turismu.
  3. Architektury a specifika IS ve firmách zaměřených na cestovní ruch a turismus
  Architektura IS. Objekty a datové a informační toky. Využití IS v gastronomii, hotelnictví a turismu - informační centra, hotely, stravovací zařízení, cestovní agentury, letecké společnosti, dopravní společnosti.
  4. Rezervační a poptávkové systémy
  Oblasti využití rezervačních a poptávkových systémů. Technologie rezervačních a poptávkových systémů. Charakteristika vybraných systémů - Amadeus, Galileo, Mevris, Wordspan, apod.
  5. Systémy pro podporu řízení a provozu ubytovacích a stravovacích zařízení
  Definice kvality a jejího významu v gastronomii a cateringu. Definice faktorů ovlivňujících úroveň poskytovaných služeb. Mezinárodní systémy/standardy kvality služeb v oblasti cestovního ruchu. Analýza současného stavu kvality služeb v ČR. Možnosti zavedení systému kvality v ČR. Softwarová podpora. Moduly systémů. EET.
  6. Geografické informační systémy (GIS)
  Geoobjekty. Geodata. Mapy. Plánování tras. Mobilní komunikační zařízení. GPS (Global Positioning System) navigace. On-line GIS. Využití GIS v cestovním ruchu. Geocaching.
  7. Projekty na informační podporu činností ve firmách zaměřených na cestovní ruch a turismus
  Realizace výchozí analýzy. Návrh architektury. Implementace. Evaluace. Zvýšení hodnoty služeb.
  8. Vývojové trendy v oblasti využití IS/ICT v cestovním ruchu a turismu
  E-tourism. Virtuální cestovní ruch. Turistické informační portály. Mobilní aplikace. Online dopravní situace, předpověď počasí, webkamery. Sociální sítě. Vzájemné sdílení zkušeností. Rychle se rozvíjející služby využívají IS/ICT v oblastech ubytování (Airbnb, CouchSurfing) a dopravy (Uber, Liftago, Taxify).
Literature
  required literature
 • BURIAN, P. Internet inteligentních aktivit. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5137-5. info
 • KŘÍŽEK, F. a J. NEUFUS. Moderní hotelový management. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4835-1. info
 • ZELENKA, J. Cestovní ruch: informační a komunikační technologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-514-6. info
  recommended literature
 • MATSUO, T., K. HASHIMOTO and H. IWAMOTO. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 90. Tourism Informatics: Towards Novel Knowledge Bas, 2015. ISBN 978-3-662-47226-2. info
 • BENCKENDORFF, P. J., P. J. SHELDON and D. R. FESENMAIER. Tourism Information Technology (CABI Tourism Texts). Wallingford: CABI, 2014. ISBN 978-1780641850. info
 • BASL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-430-73. info
 • VAŠKO, M. Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu. Praha: VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1277-8. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/zima2022/INMBPSCR