INMDSMIS Management Information Systems

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: dzk.
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje studenty s tematicky vázanými pojmy, funkcemi a architekturami manažerských informačních systémů, novými přístupy k podpoře řízení a rozhodování s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT) a vývojem manažerských informačních systémů a systémů na podporu rozhodování ve vztahu k řízení, rozhodování, rozvoji informační a znalostní společnosti a digitálních firem. Velký důraz je kladen na prezentaci nástrojů, metod a oblastí moderní informatiky jakými jsou například big data, data mining, business intelligence, competitive intelligence apod. a jejich využití při řízení podniku, obchodu, výroby, marketingu, logistiky apod.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Informační systémy pro podporu managementu
  Informační a znalostní společnost. Informační a komunikační technologie. Informační systém. Datová, softwarová, hardwarová a funkční architektura. Databázová, aplikační a prezentační vrstva. Úloha informačních systémů v podnikové praxi. Informační systémy na jednotlivých úrovních řízení. Digitální firma.
  2. Systémový přístup k řešení úloh
  Tvrdé a měkké systémové metodologie. Rozhodovací proces. Funkce a metody pro rozhodování s jistotou, s rizikem a za nejistoty. Rozhodovací kritéria. Rozhodovací modely. Modelování a simulace. Typy simulačních modelů. SW nástroje pro realizaci simulací.
  3. Typy a funkce manažerských informačních systémů
  Podnikové systémy CRM (Customer Relationship Management) a ERP (Enterprise Resource Planning). Znalostní systémy. Expertní systémy. Využití manažerských informačních systémů pro analýzy, plánování a strategické plánování, tvorbu rozpočtů, statistiky, atd. Typy reportů.
  4. Business a Competitive Intelligence
  Informační a znalostní management. Zdroje, charakteristika a příprava dat a informací pro řízení a rozhodování. Big Data. Datové repository. Datové transformace a čištění dat. Analytické komponenty. Data mining. Automatizovaný a interaktivní reporting. BI software. Competitive Intelligence jako zdroj informací pro podporu rozhodování.
Literature
  required literature
 • BRITTON, Philip and Zena APPLEBAUM. A Practical Guide to Competitive Intelligence. Special Libraries Association, 2022. 178 pp. ISBN 979-8-9852140-0-0. info
 • LAUDON, Kenneth and Jane LAUDON. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson, 2022. ISBN 978-1-292-40328-1. info
 • SHARDA, Ramesh. Business Intelligence, Analytics, And Data Science: A Managerial Perspective. Pearson India, 2019. ISBN 978-93-5306-702-1. info
 • ŠILEROVÁ, Edita. Informační systémy v podnikové praxi. Powerprint, 2017. 153 pp. ISBN 978-80-7568-065-5. info
  recommended literature
 • ZWINGMANN, Tobias. AI-Powered Business Intelligence: Improving Forecasts and Decision Making with Machine Learning. O'Reilly Media, 2022. 389 pp. ISBN 978-1-0981-1147-2. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 16 hodin.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/INMDSMIS