INMNPBIN Business Intelligence

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Mon 8:55–10:30 B207, Mon 8:55–10:30 D036
 • Timetable of Seminar Groups:
INMNPBIN/01: Mon 10:35–11:20 B207, Mon 10:35–11:20 D036, P. Suchánek
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 20/30, only registered: 2/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou a rolí Business Intelligence (BI) v současných systémech řízení podniků a institucí.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Business Intelligence (BI) - základní principy
  Vymezení podstaty BI. Vývoj BI. BI v řízení firmy. Hlavní komponenty BI - datový sklad, datové tržiště, ETL, OLAP databáze, dočasné úložiště dat, operativní úložiště dat. Typy aplikací BI. Vrstvy BI. Integrace komponent BI.
  2. Realizace úloh BI
  Analýza připravenosti podniku na implementaci BI. Analýza uživatelských požadavků. Modelování a model BI řešení. Návrh architektur BI. Návrh technologické platformy. Aplikační oblasti BI.
  3. Řízení projektů a aplikací BI v podniku
  Přístupy k řešení BI. Strategie rozvoje BI v podniku. Projekty BI. Plánování projektu, projektový tým a klíčové role v projektu řešení BI. BI v kontextu řízení SI/ICT. Podstatné parametry a charakteristiky pro implementaci a řízení řešení BI.
  4. Aplikační oblasti BI
  Aplikace BI ve financích, marketingu, výrobě, logistice, řízení lidských zdrojů, informatice, a dalších. Příklady konkrétních řešení a aplikací.
  5. Competitive Intelligence
  CI jako podmnožina BI. Funkce CI. Metody CI. Technologické nástroje CI. Aplikace CI. CI jako podpora strategického řízení podniku. Vývojové trendy CI.
  6. Faktory úspěšnosti a trendy vývoje BI
  Úroveň řízení firmy jako celku a IS/ICT. Identifikace přínosů BI. Vývoj standardů BI. Vývoj architektur BI. Vývoj komponent BI. Dodavatelský způsob vývoje řešení BI.
Literature
  required literature
 • BARTES, František. Konkurenční zpravodajství. ePUB, 2022. 440 pp. ISBN 978-80-271-3504-2. info
 • SUCHÁNEK, P. Business Intelligence. Karviná: SU OPF. Distanční studijní opora, 2018. info
 • LABERGE, R. Datové sklady Agilní metody a business intelligence. Praha: Computer Press, 2012. ISBN 9788025137291. info
  recommended literature
 • VELLA, C. M. and J. J. MCGONAGLE. Competitive Intelligence Rescue: Getting It Right. Santa Barbara: Praeger, 2017. ISBN 978-1440851605. info
 • SHERMAN, R. Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2014. ISBN 978-0124114616. info
 • COLLIER, K. Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing (Agile Software Development Series). Boston: Addison-Wesley Professional, 2011. ISBN 978-0321504814. info
  not specified
 • ASPIN, Adam. Pro Power BI Desktop. Apress, 2020. 898 pp. ISBN 978-1-4842-5762-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/INMNPBIN