OPFNPSDP Master Thesis Seminar

School of Business Administration in Karvina
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Svatava Adamová (assistant)
Marcela Beránková (assistant)
Hana Hráčková (assistant)
Ing. Iveta Skýbová (assistant)
Gabriela Součková (assistant)
Ing. Lucie Vavrušková (assistant)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (alternate examiner)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (alternate examiner)
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (alternate examiner)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (alternate examiner)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (alternate examiner)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (alternate examiner)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (alternate examiner)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Andrea Valentíny
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 2 )
None.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
In the course Diploma Thesis Seminar student creates an official diploma thesis assignment in collaboration with a mentor. The course focuses on the form and content of diploma thesis. In consultation with a mentor issues that will be the subject of the thesis are defined as well as thesis´s goal, methodology and an estimated time schedule. The main goal of this course is thesis assignment that must be approved by the mentor of the diploma thesis.
Syllabus (in Czech)
 • V termínu do 31.10. příslušného akademického roku, a po konzultaci s vedoucím práce, vyplní student v IS STAG podklady pro zadání diplomové práce.
  Doporučený rámcový obsah:
  a) cíl práce,
  b) výzkumný problém (oblasti),
  c) volba metodiky a dat,
  d) postup práce,
  e) nezbytné součásti práce.
Literature
  required literature
 • ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. info
 • ČESAL, J., LIŠKA, V. Vědecké psaní a prezentace. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-30-6. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
General note: Individuální studijní zátěž.
Teacher's information
Attendance in seminars 60 %, ongoing test, presentation and defence of seminar paper.
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž47
Přednáška26
Seminář13
Zápočet30
Summary116
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/zima2022/OPFNPSDP