UDSDAED1 Teaching in Seminaries

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
6/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
Karel Skokan, Ph.D.
Oddělení vědy a výzkumu - Úsek proděkana pro vědu a výzkum - Děkanát - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
Schopnost komunikovat a vést diskuzi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat pedagogické schopnosti pracovat se skupinou studujících a vyučovat.
Osnova
  • Příprava a vedení seminářů a cvičení v bakalářském nebo navazujícím magisterském studiu v oboru blízkém tématu disertační práce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Výuka v seminářích resp. ve cvičeních v průběhu 1 semestru v rozsahu podle schváleného rozvrhu předmětu. Kredity lze udělit jen za 1 předmět v semestru. Potvrzení o výuce dává vedoucí katedry po ukončení semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/UDSDAED1