UDSDAMVA Research Methodology

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
Přednáška 24 HOD/SEM. 10 kr. Ukončení: dzk.
Vyučující
Karel Skokan, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (přednášející)
Garance
Karel Skokan, Ph.D.
Oddělení vědy a výzkumu - Úsek proděkana pro vědu a výzkum - Děkanát - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s metodologií vědy, metodami a metodikou, postupy a nástroji vědecké práce a s prací s informačními zdroji. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat relevantní informace, formulovat výzkumné otázky a k nim příslušné hypotézy, zvolit adekvátní metody vědeckého zkoumání a uplatnit systémovost při řešení vědeckých problémů a budou schopni formulovat relevantní a validní závěr své disertace a účastnit se řešení výzkumných projektů.
Osnova
 • Obsah
  1. Poznání, věda a výzkum a jejich klasifikace, základní pojmy
  2. Metodologie a metody vědeckého zkoumání, etika vědecké práce
  3. Formulace výzkumných cílů, otázek a hypotéz a jejich testování
  4. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, metody a techniky sběru a zpracování dat
  5. Institucionální podpora, informační systém a hodnocení výsledků vědy a výzkumu
  6. Vědecko-výzkumné projekty a jejich příprava
  7. Práce s informačními zdroji
  8. Způsoby citace literatury
  9. Formální úprava vědeckých prací, příprava odborného článku
  10. Prezentace výsledků na odborné či vědecké akci
  11. Zásady a postup při psaní disertační práce
  12. Aktivní zapojení do výzkumných projektů fakulty
Literatura
  doporučená literatura
 • BURNS, R.B., BURNS, R.A. Business Research Methods and Statistics Using SPSS. London: SAGE Publications, 2008. ISBN 978-1-4129-4530-1. info
 • EASTERBY-SMITH M., THORPE, R. JACKSON P.R. Management Research. An Introduction. 3rd edition. London: SAGE Publications, 2008. ISBN 978-1-84787-177-0. info
 • SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. Research methods for Business Students. 4th Ed. 2007. ISBN 0-273-70148-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Seminární práce v rozsahu 10 - 15 stran + přílohy, obhajoba u zkoušky.
AktivityNáročnost [h]
Konzultace56
Ostatní studijní zátěž370
Přednáška24
Celkem450
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, léto 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/UDSDAMVA