CVABPJN1 Profesní němčina 1

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Studentovi, který získá certifikát z cizího jazyka s mezinárodní platností, bude na požádání uznána příslušná část dle dosažené úrovně jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky v prvním ročníku je docílit u studentů úrovně B1. Dovednosti komunikace v cizím jazyce jsou orientovány na běžné profesní situace, jakož i schopnosti orientovat se jazykově v širokém spektru problémů denní profesní reality. Jsou rozvíjeny komplexně všechny čtyři typy dovedností - mluvení, čtení, poslech a písemný projev. Důraz je kladen především na aktivní mluvený projev, na jazykovou pohotovost a schopnost plynule se vyjadřovat v cizím jazykovém prostředí. Systematicky vede k získání mezinárodních certifikátu na úrovni B1a k přípravě na další mezinárodní zkoušky.
Osnova
 • 1. Geschäftliche Kontaktaufnahme
  2. Auf der Bank, auf der Messe
  3. Wegbeschreibung
  4. Berufliche Qualifikation
  5. Bewerbungsschreiben
  6. Arbeitsverhältnis, Arbeitsbedingungen
  7. Produktpräsentation
  8. Eigenschaft, Austattung, Leistung
  9. Messebeteiligung
  10. Kundenbesuch
  11. Kundenkartei, Vertriebsorganisation
  12. Auftragsbearbeitung
  13. Auftragsabwicklung
  1. Geschäftliche Kontaktaufnahme
  Mündliche, schriftliche Kontaktaufnahme, Konjunktiv II: höfliche Bitte Könnten Sie? Modalverb lassen.
  2. Auf der Bank, auf der Messse
  Begegnungen, Verabredungen auf der Messe, Terminverabredung, Terminbestätigung, Konjunktiv II: Wunsch, Bitte Hätten/Würden Sie?
  3. Wegbeschreibung, Reiseverbindungen
  Frage nach dem Weg, Ortsangaben: rechts von, nahe bei, Konjunktiv II: höfliche Frage Ginge/Wäre/Ließe?
  4. Berufliche Qualifikation, Anforderungen
  Persönlichkeitsmerkmale, Anforderungen, Tätigkeiten, Präpositionen mit dem Genitiv: hinsichtlich, bezüglich
  5. Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräch
  Form des Bewerbungsschreibens, Neigung und Eignung, Anforderung: soll...haben...sein?
  6. Arbeitsverhältnis, Arbeitsbedingungen
  Arbeitsverhältnis als eine Beziehung zwischen dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber, günstige Arbeitsbedingungen, Nebensatz mit während, Infinitivkonstruktionen.
  7. Produktpräsentation
  Produktmermale, Begründen: weil, denn, nämlich, deshalb. Konstruktionen: Ist von?, Ist mit ausgestattet, sorgt für.
  8. Eigenschaft, Austattung, Leistung
  Eigenschaft: Wie ist das Produkt? Austattung: Was hat das Produkt? Leistung: Was kann das Produkt? Konstruktionen: weist auf, zeichnet sich durch...aus, verfügt über, ermöglicht....
  9. Messebeteiligung
  Essen, Austellungen, Besuche, Waren für Produkte und Dienstleistungen, Art der Messen. Adjektive/Nomen: -freundlich(keit), -los(igkeit), ...(ität).
  10. Kundenbesuch
  Vorbereitungen für einen Kundenbesuch, Sachbearbeiter, Außendienstmitarbeiter, Besprechungsplan. Einwände: aber, allerdings, nur.
  11. Kundenkartei, Vertriebsorganisation
  Kundengewinnung, Interessentenkartei, Interessentendatei. Konjunktiv II (Vergangenheit) mit/ohne Modalverb.
  12. Auftragsbearbeitung
  Angebot und Auftrag. Der Auftrag ist da. Wege zum Kaufvertrag. Partizip II als Attribut.
  13. Auftragsabwicklung
  Abgabe des Angebots, Bestätigung des Angebots. Auftraggeber, Auftragnehmer, Verkaufsverhandlungen. Attribute: Partizip I und II, Relativsatz.
Literatura
  povinná literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-827-8. info
 • Dr. Norbert Becker, Dr. Jörg Braunert. Alltag, Beruf & Co. 5. München: Max Hueber Verlag, 2011. ISBN 978-3-19-501590-5. info
 • Buscha, Anne, Linthout, Gisela. Geschäftskommunikation - Verhandlungssprache. München: Max Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-091598-9. info
 • BERGELOVÁ, E. Jazyková obchodní průprava - Deutsch im Berufsleben. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-315-9. info
 • BECKER, N., BRAUNERT, J., EISFELD, H. Dialog Beruf 2. München: Max Hueber Verlag, 2002. ISBN 3-19-001591-0. info
 • Kerstin Namuth, Thomas Lüthi. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf. München: Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 978-3-19-007246-0. info
  doporučená literatura
 • Braunert, J., Schlenker, W. Aufbaukurs Lehrbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart, 2007. ISBN 978-3-12-675745-4. info
 • Braunert, J., Schlenker, W. Aufbaukurs Arbeitsbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart, 2006. ISBN 3-12-675746-4. info
 • Eismann, V. Wirtschafstkommunikation Deutsch 2. Linz, 2005. ISBN 3-468-90476-2. info
Výukové metody
Seminární výuka
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Demonstrace dovedností při cvičení
Písemný zápočtový test (na principu WRITING)
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem, který posluchači získají na základě:
1/ 1 průběžného ústního testu,
2/ 1 písemného průběžného testu,
3/ 1 semestrální práce,
4/ závěrečného písemného testu.
Posluchači mají možnost získat až 100 bodů jako maximum, přičemž k získání zápočtu musí obdržet alespoň 60 bodů. Studenti, kteří danou část jazyka opakují, nemají povinnou 60% docházku.

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž4
Seminář26
Zápočet30
Celkem60
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, léto 2024.