CVABPCEK Ekonomika cestovního ruchu

School of Business Administration in Karvina
Summer 2019
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Department of Tourism and Leisure Activities - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Literature
  required literature
 • PALÁTKOVÁ, M. a J. ZICHOVÁ. Ekonomika turismu Turismus České republiky. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grad, 2014. ISBN 978-80-247-3643-3. info
 • BERÁNEK, J. A KOL. Ekonomika cestovního ruchu. Praha: MAG CONSULTING, 2013. info
  recommended literature
 • PETRŮ, Z. Základy ekonomiky v cestovním ruchu. ISBN 978-80-85970-55-5. info
 • PELLEŠOVÁ, P. a. P. KAJZAR. Ekonomika hotelnictví. Studijní opora. Karviná: SU OPF. (k dispozici na, 2016. info
 • ATTL, P. Ekonomika českého lázeňství a cestovní ruch. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakul, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6. info
 • KUČEROVÁ, J., A. STRAŠÍK a Ľ. ŠEBOVÁ. Ekonomika podniku cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-89090-75-4. info
 • SHEELA, A. M. Economics of Hotel Management. New Delhi: New Age International Ltd., 2008. ISBN 978-81-2241-419-6. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2019/CVABPCEK