INMBKSTK Statistika

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Rozvrh
So 11. 3. 9:45–11:20 VS, So 1. 4. 9:45–11:20 VS, So 13. 5. 9:45–11:20 VS
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 52/220, pouze zareg.: 0/220
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má za cíl poskytnout výklad základních pojmů a poznatků matematické a ekonomické statistiky, zvládnout základní statistické metody. Látku prezentovat s ohledem na aplikace v hospodářské oblasti. Navázat na znalosti základních předmětů Kvantitativní metody a Informatika pro ekonomy. Získat příslušné manuální výpočetní dovednosti a také schopnost řešení statistických úloh pomocí statistických funkcí v Excelu na počítači PC.
Osnova
 • 1. Statistika a její význam
  2. Popisná statistika - kvalitativní znaky
  3. Popisná statistika - kvantitativní znaky
  4. Pravděpodobnost
  5. Náhodná veličina
  6. Diskrétní pravděpodobnostní modely
  7. Spojité pravděpodobnostní modely
  8. Bodové a intervalové odhady
  9. Testování statistických hypotéz - parametrické testy
  10. Testování statistických hypotéz - neparametrické testy
  11. Analýza rozptylu - ANOVA
  12. Metody stanovení závislosti - základy regresní analýzy
  13. Aplikace statistických metod v ekonomii a managementu
Literatura
  povinná literatura
 • RAMÍK, J. a R. STOKLASOVÁ. Statistika. Karviná: SU OPF, 2012. ISBN 978-80-7248-198-3. info
  doporučená literatura
 • RAMÍK, J. a Š. ČEMERKOVÁ. Statistika A. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-85879-43-3. info
 • RAMÍK, J. a Š. ČEMERKOVÁ. Statistika B. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-001-4. info
 • CYHELSKÝ, L., J. KAHOUNOVÁ a R. HINDLS. Elementární statistická analýza. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-7261-003-1. info
 • SEGER, J. a R. HINDLS. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7. info
 • WONNACOT, T. H. and J. W. WONNACOT. Introductory statistics for business and economics. New York: Wiley and Sons, 1990. ISBN 0-4716-1517-X. info
Informace učitele
Během semestru se konají 3 soustředění po 4 hod. Studenti zpracují seminární práci, která se sestává z řešení vybraných příkladů vztahujících se k probírané látce. Odevzdání seminární práce v předem stanovaném termínu je nutnou podmínkou pro možnost zapsat se na termín zkoušky. Studenti kombinovaného studia mají rozšířené možnosti konzultovat látku včetně seminární práce s vyučujícími předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/INMBKSTK