PEMNAMEK Managerial Economics

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2015
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Chobotová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu navazuje na předměty Podniková ekonomika a Podnikové propočty, které uvedly studenty do problematiky řízení ekonomiky podniku. Cílem předmětu je na základě znalostí procesů, které v podniku probíhají, naučit se je popsat, evidovat, měřit jejich výkonnost a to nejen pomocí finančních, ale i nefinančních ukazatelů a využívat moderních metod řízení. Dále pak je vede k praktickému využití analýz při sestavování zakladatelského rozpočtu, posuzování investičních projektů a hodnocení inovačních záměrů.
Osnova
 • 1.Přehled základních pojmů a ekonomických vztahů z předmětů Podniková ekonomika a Podnikové propočty
  2.Ukazatele zisk, příspěvek na úhradu, cash flow, srovnání a oblasti využití.
  3.Nelineární závislost tržeb a nákladů na objemu produkce. Maximalizace výsledku hospodaření. Provozní páka
  4.Řízení nákladů orientované na procesy v podniku.
  5.Využití modifikovaného diagramu bodu zvratu v hodnocení hospodářské činnosti podniků (obchodních organizací)
  6.Plánování výroby, výrobní program, kapacita výrobních linek.
  7.Produktivita. Produktivita práce. Ekonomie rozsahu.
  8.Rozbor hospodářské činnosti podniku. Manažerské pojetí rozborů hospodaření.
  9.Kapitál podniku jako výrobní faktor
  10.Hodnocení finanční výkonnosti podniku
  11.Řízení inovačních procesů v podniku
  12.Hodnocení ekonomické efektivnosti investic
  13.Základy Balanced Scorecard a jeho význam v podnikatelské praxi
  1. Přehled základních pojmů a ekonomických vztahů z předmětů Podniková ekonomika a Podnikové propočty
  Kapitálová struktura a její optimalizace. Využití regresní analýzy při sestavování nákladových funkcí. Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku.
  2. Ukazatele zisk, příspěvek na úhradu, cash flow ? srovnání a oblasti využití.
  Srovnání vypovídací schopnosti ukazatelů zisk a příspěvek na úhradu při posuzování výrobkového portfolia. Nevyužitá výrobní kapacita.
  3. Nelineární závislost tržeb a nákladů na objemu produkce. Maximalizace výsledku hospodaření. Provozní páka.
  Vztah ukazatelů tržby a výsledek hospodaření. Využití diagramu bodu zvratu v nelineárních závislostech tržeb a nákladů na objemu produkce.
  4. Řízení nákladů orientované na procesy v podniku.
  Manažerské a účetní pojetí nákladů. Procesní přístup k řízení nákladů. Principy kalkulace nákladů podle aktivit ? metoda ABC (Activity, Based Costing).
  5. Využití modifikovaného diagramu bodu zvratu v hodnocení hospodářské činnosti podniků (obchodních organizací)
  Modifikovaná podoba diagramu bodu zvratu při výrobě (prodeji) široké sortimentní skladby výrobků. Tržba, jako nezávislé proměnná veličina v diagramu bodu zvratu. Příspěvek na úhradu v hodnotovém vyjádření.
  6. Plánování výroby, výrobní program, kapacita výrobních linek.
  Charakteristika moderního výrobního procesu. Plánování výrobního programu. Paralelní a sériové řazení výrobních agregátů.
  7. Produktivita. Produktivita práce. Ekonomie rozsahu.
  Optimální kombinace výrobních faktorů. Parciální produktivita. Produktivita práce. Souhrnná produktivit výrobních faktorů. Ukazatelé produktivity práce. Princip ekonomie rozsahu.
  8. Rozbor hospodářské činnosti podniku. Manažerské pojetí rozborů hospodaření.
  Rozborová činnost jako zdroj informací managementu podniku. Rozbor prodejní a výrobní činnosti podniku. Rozbor výsledku hospodaření. Instrument přepočteného plánu v rozborové činnosti.
  9. Kapitál podniku jako výrobní faktor
  Opotřebovávání majetku podniku a převod jeho pořizovací ceny do nákladů. Využití dlouhodobého majetku.
  10.Hodnocení finanční výkonnosti podniku
  Řízení čistého pracovního kapitálu. Efekt a síla působení finanční páky.
  11.Řízení inovačních procesů v podniku
  Inovační proces a jeho etapy. Riziko a orientace na příležitost v inovační činnosti. Členění inovací (produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace, organizační inovace).
  12.Hodnocení ekonomické efektivnosti investic
  Úloha investic v rozvoji podniku. Investiční program firmy. Úloha a náplň podnikatelského záměru. Hodnocení efektivnosti investičních projektů.
  13.Základy Balanc
Literatura
  povinná literatura
 • JONES, T. Business Economics and Managerial Decision Making. England: John Wiley and Sons, Ltd., 2004. ISBN 0-471-48674-4. info
 • DAVIS, H., LAM, P. Managerial Economics and Analysis of Business Issues. Great Britain: Bell and Brain Ltd.,, 2001. ISBN 978-0-273-64628-0. info
  doporučená literatura
 • EHRLENSPIEL, K., KIERWERT, A., LINDEMANN, N. Cost-Efficient Design. New York: Springer Berlin Heidelberg, 2007. ISBN 978-3-540-34647-0. info
 • NIVEN, P.R. Balanced Scorecard Step-by-Step. New Jersey: John Wiley and Sons, 2006. ISBN 978-0-471-78049-6. info
 • NELLIS, J. G., PARKER, D. Principles of Business Economics. 2nd edition. Great Britain: Henry Ling Ltd., 2006. ISBN 978-0-273-69306-2. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Laboratorní praktika
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Písemný test
Kombinovaná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Povinná účast na seminářích 60%.
Průběžný test (minimální úspěšnost 60%).
Semestrální práce.
Kombinovaná zkouška.
AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž53
Přednáška26
Seminář26
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.