INMNPDOD Data Mining

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Jan Górecki, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jan Górecki, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
each even Monday 12:15–15:30 A423
 • Timetable of Seminar Groups:
INMNPDOD/01: each even Monday 15:35–17:10 A423, J. Górecki
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Proces dolování dat
  Dolování dat, úlohy dolování dat, metodiky pro dolování dat.
  2. Statistika v kontextu dolování dat
  Kontingenční tabulky, regresní analýza, diskriminační analýza, shluková analýza.
  3. Strojové učení
  Základní pojmy, principy strojového učení, typy strojového učení, formy strojového učení, trénovací data, atributy, chybová funkce.
  4. Metody dolování dat
  Rozhodovací stromy, Rozhodovací pravidla, Neuronové sítě, Genetické algoritmy, bayesovské metody, metody založené na analogii.
  5. Evaluace modelů
  Kritéria, deskriptivní úlohy, klasifikační úlohy, vizualizace modelů, vizualizace klasifikací, porovnávání modelů, volba nejvhodnějšího algoritmu, kombinování modelů.
  6. Předzpracování dat
  Příprava dat, strukturovaná data, více vzájemně propojených tabulek, odvozené atributy, příliš mnoho objektů, příliš mnoho atributů, numerické atributy, kategoriální atributy, chybějící hodnoty.
Literature
  required literature
 • BERKA, P. a J. GÓRECKI. Dolování dat. Skripta SU OPF, Karviná, 2017. info
 • BERKA, P. Dobývání znalostí z databází. Academia, Praha, 2003. ISBN 80-200-1062-9. info
  recommended literature
 • MURPHY, K. P. Machine learning: A probabilistic perspective. London, England: The MIT Press, 2012. ISBN 978-0-262-01802-9. info
 • CLARK, B., E. FOKOUE and H. H. ZHANG. Principles and theory for data mining and machine learning. New York: Springer, 2009. ISBN 978-0-387-98134-5. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/INMNPDOD