MU11175 Makroekonomie

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Richard Neugebauer, CSc. (přednášející)
Ing. Richard Neugebauer, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Richard Neugebauer, CSc.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU11174 Mikroekonomie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámení posluchačů se základními makroekonomickými pojmy a jevy .Praktická aplikace teoretických poznatků na příkladech z ekonomické praxe je náplní cvičení. Získané znalosti a dovednosti by měly posluchačům pomoci nejen k lepší orientaci v běžném ekonomickém životě, ale měly by především sloužit k úspěšnému řešení profesních úkolů.
Osnova
 • 1. Úvod do makroekonomie.
  2. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice.
  3. Agregátní nabídka a agregátní poptávka.
  4. Ekonomický růst a hospodářský cyklus.
  5. Peníze a trh peněz.
  6. Otevřená ekonomika a vnější ekonomická rovnováha.
  7. Nezaměstnanost.
  8. Inflace.
  9. Monetární politika.
  10. Fiskální politika.
  11. Vnější obchodní a měnová politika.
  12. Hospodářská politika vlády.
Literatura
  povinná literatura
 • Robert Holman. Makroekonomie. C. H. Beck, Praha, 2004. info
  doporučená literatura
 • H. Fialová. Základy makroekonomiky. ČVUT, Praha, 1997. ISBN 80-01-01324-3. info
 • P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus. Ekonomie. Svoboda, Praha, 1995. ISBN 80-205-0494-X. info
  neurčeno
 • Jena Švarcová. Ekonomie - stručný přehled 2009/2010. Zlín, 2009. info
 • Robert Holman. Dějiny ekonomického myšlení. Praha, 2001. ISBN 80-7179-631-X. info
Informace učitele
- Aktivní účast na přednáškách a na cvičeních
- Znalost středoškolské matematiky
- Sledování aktuální ekonomické situace
- Podmínkou udělení zápočtu je:
- zpracování samostatné práce podle zadání a její prezentace na kolokviu je jednou z podmínek pro získání zápočtu,
- úspěšný zápočtový test
- Zkouška je ústní a má prověřit také studentovu schopnost úsudku a argumentace
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.