MU14441 Ochrana obyvatelstva

Matematický ústav v Opavě
léto 2016
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají základní teoretické vědomosti a některé praktické zručnosti a návyky zaměřené na úlohy a opatření individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva před a při vzniku mimořádných událostí.
Osnova
 • 1. Historie a současnost civilní ochrany v České republice a její legislativní zabezpečení
  2. Pojetí ochrany obyvatelstva v strategii NATO a EU, humanitární pomoc
  3. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
  4. Rozbor mimořádných událostí přírodního a antropogenního charakteru
  5. Varování, vyrozumění a tísňové informování obyvatelstva
  6. Evakuace obyvatelstva a ukrytí obyvatelstva
  7. Nouzové přežití obyvatelstva
  8. Ochrana obyvatelstva před povodněmi
  9. Ochrana obyvatelstva v okolí jaderně energetických zařízení
  10. Ochrana proti ZHN a průmyslových škodlivinám
  11. Individuální a kolektivní ochrana
  12. Detekce a identifikace škodlivin
  13. Dekontaminace
Literatura
  doporučená literatura
 • Bezpečnostní strategie České republiky. info
 • Koncepce ochrany obyvatelstva. info
 • Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR. Ochrana obyvatelstva. Modul E. info
 • Zákony a vyhlášky se zaměřením na ochranu obyvatelstva. info
 • Kratochvílová, D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava, 2005. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s analýzou videozáznamu
Seminární výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Napsání zápočtové písemné práce na minimálně 66 %.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020.